Spring til indhold

Årsmøde 2023

Det er blevet tid til klubbens traditionsrige årsmøde og i år er der hverken aflysninger eller udsættelser pga. Covid-19 🙂

Arrangementet løber af stablen tirsdag den 24. januar. Vi mødes i Them Svømmehal og aftenens program er som følger:

Program:

17.30 – 19.00: Børn og unge går i svømmehellen.
17.45 – ca. 19.15: Årsmøde jvf. vedtægterne.
19.15 – 19.45: Fællesspisning.
19.45 – 21.00: Pokal- og prisfest.

Alle medlemmer og deres forældre og søskende er velkomne. Først sendes alle børn og ung en tur i svømmehallen, men de voksne og ældste unge afholder klubbens årsmøde med den dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aktivitetsberetninger
4. Økonomisk beretning
5. Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent og betalingsterminer).
6. Valg til ledelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Når børnene kommer op af vandet og vi andre er færdige med selve årsmødet er der fællesspisning inden der er uddeling af pokaler, nåle og diplomer.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af maden og skal ske senest onsdag den 18. januar her

Du kan se indbydelsen her