Spring til indhold

Udmeldelse

Vi vil naturligvis helst have, at du forbliver som medlem i klubben, men accepterer også, at der af forskellige grunde kan være aktive, som ikke længere ønsker at være medlem af SAK 77. Hvis du skulle ønske at melde dig ud, så vil vi bede dig om at benytte nedenstående formular, så vores kasserer kan blive informeret på den rigtige måde og med de nødvendige oplysninger.

Bemærk, at et medlem er kontingentpligtigt til og med det kvartal, hvor man skriftligt har foretaget udmeldelse ved at benytte nedenstående blanket. Man er altså ikke automatisk udmeldt, fordi man ikke har deltaget i klubbens aktiviteter i kortere eller længere perioder