Spring til indhold

Atletikstadion genåbnet

Fredag den 17. april udsendte Silkeborg Kommune en meddelelse til alle foreninger om, at der nu igen er åbnet for begrænset adgang til kommunens udendørs idrætsfaciliteter.

Denne åbning gælder også for Silkeborg Atletikstadion, så det vil nu endelig igen være muligt for klubbens medlemmer at træne specifik atletik-træning. Det er dog fortsat ikke tilladt at være mere end 10 personer samlet i en gruppe og det er fortsat heller ikke muligt at lave organiseret klubtræning, da organiserede foreningsaktiviteter på det kraftigste frarådes.

Det betyder altså i praksis at man som individuel atlet har mulighed for at tage på stadion og selvtræne forudsat at man overholder de opstillede regler, som fremgår af skiltet her.

Der arbejdes fortsat såvel lokalt som på forbundsplan for at få lov til at genoptage foreningsdrevet træning i begrænset omfang ligesom vi lokalt arbejder for at få faciliteterne på atletikstadion gjort klar til træning. Vi melder ud så snart der er nyt på området.

Her kan man læse kommunens information til foreningerne i sin helhed.

“Kære forening i Silkeborg Kommune

Fra i dag bliver Silkeborg Kommunes udendørs idrætsanlæg igen åbnet for de mindste skolebørn og dagtilbud.

Skoler og dagtilbud har fortrinsret til de udendørs idrætsanlæg på hverdage fra kl. 8 – 15. I øvrige tidsrum er det tilladt at bruge de udendørs faciliteter for individuelle grupper på højst 10 personer. Vi sætter i de kommende dage skilte op ved samtlige udendørs idrætsanlæg, der også indeholder en række forholdsregler (se vedhæftede plakat). Her er det især vigtigt at understrege, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer fortsat gælder.

Selvom vi så småt begynder at åbne for anlæggene, anbefaler vi på det kraftigste, at I fortsat holder lukket for al foreningsdrevet aktivitet. Dette er fortsat anbefalingen fra DIF og DGI, som Silkeborg Kommune støtter fuldt op om.

Når vi alle sammen begynder at opleve mere aktivitet på boldbaner, tennisbaner, osv. bliver det fristende selv at gå i gang. Derfor håber vi, at I vil hjælpe os med at formidle budskabet til jeres medlemmer.

Vi glæder os til vi forhåbentligt snart kan genstarte det gode foreningsliv i Silkeborg Kommune.”