Spring til indhold

10 SAK’ere søger lærdom i ATK-samlinger

I denne vinter er der 10 unge SAK’ere, som får rigtig travlt, når de ved siden af den almindelige træning i klubben også deltager i en række træningssamlinger i ATK-centret i Aarhus.

Hvad er nu  ATK? Ja, det står for AldersrelateretTræningsKoncept og er den røde tråd i Dansk Atletik forbunds træningsfilosofi.

På atletikforbundets hjemmeside er ATK-principperne beskrevet ret indgående, og her en introduktion, som vi har tyvstjålet fra dansk-atletik.dk:

Grundlaget for DAF´s talentudvikling er ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) beskrevet af Team Danmark og siden udviklet og implementeret i de fleste specialforbund, herunder i DAF, hvor også den internationale betegnelse LTAD (Long Term Athlete Development) benyttes.

ATK har allerede i flere år været et nøglebegreb i DAF, og ligger til grund for den række af lærebøger forbundet har udgivet. Princippet blev introduceret af Team Danmark med henblik på at forbedre talentudviklingen, højne vidensniveauet og bevidstgøre om de specielle forhold, der gør sig gældende vedr. træning. Den daglige træning skal optimeres, for at forberede de aktive på den træning de senere vil møde på elitekraftcentre eller landshold, men også et stærkt ønske om at minimere antallet af skader og undgå tidlig udbrændthed er vigtige dele af ATK.

I sammenhæng hermed skal der foregå en langsigtet udvikling af den aktive (LTAD). Udviklingen skal bygge på alsidighed og på en gradvis opbygning af den aktives præstationsniveau, der tager hensyn den aktives øvrige udvikling. Først skal man lære de rigtige bevægelser, så skal man opnå de relevante og grundlæggende fysiske og tekniske kompetencer inden for den aktuelle disciplin, derefter skal man lære at træne og på den måde langsomt, men sikkert nå frem til at kunne træne for at konkurrere – og for at vinde.

Det handler ikke om at træne mindre, men om at træne ”rigtigt”.

Hvis man vil vide mere om ATK, kan man læse en del om træningsprincippet her.

Og hvem deltager så i ATK?

Ja, til hver sæson udtages op mod 400 ungdomsaktive ud fra deres placering i top-10 i deres respektive aldersgrupper. Med andre ord, man behøver hverken at være på juniorlandsholdet eller at have været til junior-VM for at være kvalificeret til ATK.

I denne sæson deltager følgende 10 aktive fra SAK77 i ATK: Mads Jakobsen, Kristian Roed, Viktor Krejberg, Patrick Blauert, Jacob Iversen, Oskar Vejlgård, Andreas Støve, Line Damsgaard Andersen, Markus Kirk Kjeldsen, Robin Ostenfeldt.

Samlingerne finder sted på følgende datoer:

  • Lørdag den 4. november 2017
  • Lørdag den 18. november 2017
  • Lørdag den 16. december 2017
  • Lørdag den 13. januar 2018
  • Lørdag den 10. marts 2018
  • Lørdag den 7. april 2018
  • Søndag den 22. april 2018
  • Lørdag den 12. maj 2018