Største oprydning i klubbens historie? Døm selv

  

Af Søren Munch, sportschef 14+

Lørdag den 2. juni er en skelsættende dag i SAK77’s historie. I løbet af dagen brugte en halv snes frivillige rundt regnet 60 timer på at rydde op og organisere SAK77’s klubhus og rekvisitcontainer på Silkeborg Atletikstadion. Og med et utroligt resultat…!

Vi har længe været trætte af, at alting lå og flød på stadion, men først da Bo Transbøl, til daglig Lean-konsulent, sammen med klubbens rekvisitansvarlige Michaeldato i SAK77’s historie. Den dag brugte en halv snes frivillige rundt regnet 60 timer på at rydde op, sortere og indrette klubbens lokaler.

Men der er ikke bare ryddet op, for det holder kun til i morgen. Nej, alt er blevet dymomærket, så man faktisk nu er i stand til at sætte ting på plads på den rigtige hylde efter brug. Det ser imponerende ud!

    

  

    

Her er Bo Transbøls beskrivelse af den måde, tingene nu er organiseret på:

Containeren på SAS svarer til den øverste køkkenskuffe. Her er præcis det, vi hele tiden bruger, og det er nemt at finde.

Containeren i kastegården svarer til den næstøverste køkkenskuffe. Her har vi det, som vi ikke bruger så tit, så det gør ikke så meget, at vi skal gå lidt længere for at finde det.

Pavillonen/kontoret er svært at beskrive. To reoler blev tømt, og derefter blev de fjernet. Nu er det en hel balsal! Kom selv og se.

Lørdag den 9. juni klarede Bo og Michael det sidste på stadion. “Nu mangler der vist kun persiennen på kontoret,” som Bo siger.

Og vi slutter med en reminder fra d’herrer Bo og Michael:

Gulvtape + hjørner ligger i reolen på kontoret, og dymomaskinen ligeså. Benyt begge dele, og fasthold den oprydningsstandard vi nu har opnået.