Generalforsamling arkiv

Referat fra årsmødet i SAK77 den 15. marts 2022

Referent – Birgitte Herskind

Punkt 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bo Transbøl som dirigent. Han modtog valget 

Punkt 2 – Formandens beretning

Claus Birn Jensen gennemgik året, der er gået i SAK77.

Han berettede om flg.:

                      – 3 deltagere på landsholdet til EM i cross

                      – Landsholdsdeltagelse ved Nordenkamp

                      – DM- og DMU-titler til flere af vores atleter. Mange klubrekorder havde fået nye ‘indehavere’ og et hav af PR

                      – Der skal arbejdes videre med at få mere struktur på udviklingen af atleterne samt udvide vores tilbud

                      – Der skal arbejdes på at få flere trænere. Der opfordres til at forældre melder sig som trænere/hjælpere eller hvis man kender en i omgangskredsen

SAK77 havde haft andel i flg. arrangementer i løbet af året

                      – Silkeborg 1/2 marathon

                      – Almindsøstafetten

                      – Nordskovløbet

                      – Skole-OL

                      – Sommerfest for alle aktive (3 juni 2021)

                      – Udsolgt atletikskole

                      – Succes i Sverige til Julklappsjakten (sammenhold og gejst)

                      – Fastelavnsstævne

‘Det løse’

                      – Renovering af pavillionen

                      – Skift af kasserer

                      – Søndagsløb i Indelukk hver søndag – ALLE er velkomne

                      – Workshop med bestyrelsen, forældre og trænere

Fokus for 2022

                      – Halprojekt

                      – Løbearrangementer

                      – Involvering af forældre inkl. Holdledere

                      – Træner- og dommerkurser

                      – Forældremøder mv

Punkt 3 – Orientering om forskellige initiativer i klubben

Halprojektet

Erik Terkelsen orienterede om halprojektet. Det har været en lang proces, som har stået på siden 2017

                      – Der arbejdes fortsat på en helhedsplan for Søholt

                      – Der har været flere fortrædende for økonomi-udvalget i Silkeborg Kommune samt flere møder med politikerne i kommunen. 

                      – Der har været studieture til hallen i Randers og hallen i Knudlund

Løbsarrangementer

Bo Transbøl orienterede om vores deltagelse til 3 løb 

                      – Mizuno-Silkeborg Half (samarbejde med Racing DK og Eventyrsport)

                      – Almindsøstafetten

                      – Nordskovløbet (samarbejde med SMT) – indvielse af Nordskovvej

Der mangler hjælpere til Mizuno-Half den 8. maj samt hjælpere til Almindsøstafetten 24. august

DMU-stafet og Skole-OL

Søren Munch orienterede om Skole-OL og DMU-stafet

Der er nedsat en arbejdsgruppe til Skole-OL, som indtil videre er Søren Munch, Steen Hegelund, Birgitte Herskind og Kristina Nicholson. 

Der er skole-OL den 11. maj, og der mangles en del hjælpere

Der er et ønske i DAF-regi om, at man gerne vil adskille stafetterne fra det samlede DMU-program, da de oftest ligger sent om aftenen. Derfor afprøves det i år om det er muligt at afholde ‘alene’

Det afholdes den 26. maj på stadion og der mangler hjælpere

Punkt 4 – Regnskab 2021

Carmen Fløjgaard gennemgik årets regnskab.

På trods af en mindre indtægt fra Almindsøstafetten (vores vanlige største indtægtskilde) lykkedes det alligevel at generere et overskud på ca. 188.000kr, hvilket også skyldes vores deltagelse i de to andre løb

Der skal findes en ny kasserer til næste år.

Punkt 5 – Udviklings- og talentpolitik

Morten Blumensaat og Markus Kirk orienterede om SAK77’s udviklings- og talent-politik, som der har været arbejdet med det seneste år

Formål -> at rammesætte vores håndtering af udviklings- og talent-arbejdet

Målgruppe -> atleter, som via resultater eller træningsindsats viser ekstraordinær interesse i at videreudvikle sit atletik-talent

Målsætning -> skabe rammer for dem, der er elite og dem, som gerne vil træne mere/fordybe sig i en øvelse. Der skal være en mere organiseret struktur i vores træningstilbud

Thomas fra Elite Silkeborg havde desuden et kort oplæg om hvad Elite Silkeborg (21 medlemsklubber og 12 idrætsgrene er medlem af Elite Silkeborg) kunne tilbyde vores atleter og klubben til at udvikle vores atleter. Der er talent-klasserne på Sølyst-skolen og Langsøskolen (7.-9. klasse) samt Talent-team og akademiet for 10. klasse og opefter. Elite Silkeborg har en Team Danmark-aftale

Punkt 6 – En mere involverende forening

Claus orienterede om ‘en mere involverende forening’. Grundet COVID-19 og deraf aflysninger både træning og stævner kunne bestyrelsen konkludere, at det har ‘kappet båndet’ til forældregruppen. Nogle aktiviteter havde fundet sted, det havde været muligt at motivere frivillige til vores arrangementer, men det er bestyrelsens ønske at åbne mere op overfor forældre-gruppen.

Der var derfor en workshop i januar, hvor følgende fremkom:

Træningstilbud

                      – Udviklings- og sportsudvalg

                      – Kendt program for weekend-træning

                      – Hverve nye/flere trænere

                      – Fællestræning med andre klubber

                      – Sandkasse-træning

                      – Forbundets talentudvikling

                      – Elite Silkeborg

                      – Årshjul med tilbud og stævner

Sociale aktiviteter

                      – Overnatning i hallen

                      – Træninglejr/-weekend

                      – Temastævner, fx faselavn

                      – Skøjtetur, julebowling, el.

                      – Sommerfest på tværs af årgange

                      – Julefrokost

Forældreinvolvering

                      – Holdleder (gruppe)

                      – Åbne klubmøder (kvartalsvis)

                      – Fælles løbetræning

                      – Opdatere www.sak77.dk

                      – ‘Vicevært’-funktion

                      – Kursus i tidtagning

                      – Dommerkurser

                      – Opslag over opgaver

                      – Mad/kage til træning, en gang imellem

Der vil løbende være opslag på hjemmesiden og facebook

Punkt 7 – Valg til bestyrelsen og revisorer

Den nye bestyrelse består af følgende:

Claus Birn Jensen (genopstillede og genvalgt som formand)

Erik Terkelsen (genopstillede og genvalgt)

Ny kasserer – Carmen Fløjgaard – valgt på ekstraordinær årsmøde i januar

Markus Kirk Kjeldsen (ikke på valg)

Elisabeth Munch

Charlotte Hegelund

Kristina Nicholson

Michael Seindal (suppleant)

De nye revisorer

Robert Skov Kjeldsen (genvalgt)

Thomas Herskind (nyvalgt)

Punkt 8 – Uddeling af pokaler

Årets præstation -> Markus Kirk Kjeldsen

Årets præstation over 18 år -> Malthe Bøgebjerg

Årets fund under 18 år -> Maja My Vejlgård

Årets SAK-medlem -> Michael Seindal

Årets ungdomsmedlem -> Thilde Hegelund

Årets forvandling -> Liv Munk

Digitalt årsmøde

Som næsten alt andet i denne tid, så var også årsmødet i SAK 77 den 26. januar 2021 noget ganske anderledes end vi har været vant til. Der har i en årrække været tradition for over 100 deltagere til fællesspisning og en tur i svømmehallen for de unge medlemmer. På baggrund af de stramme corona-restriktioner var den slags slet ikke muligt i år.

I stedet måtte mødet afholdes digitalt. Fire af bestyrelses medlemmer samt mødets dirigent sad samlet i et mødelokale, mens alle øvrige deltagere måtte forbinde sig til mødet digitalt via computer eller smartphone. Det var udfordrende betingelser og på den baggrund faktisk ganske imponerende, at hele 33 var koblet på under hele mødet.

Alle, som havde planlagte indlæg på mødet, havde forberedt præsentationer, som blev vist for mødedeltagerne. Et fyldigt referat af årsmødet kan læses her, så her følger nogle nedslag på udvalgte punkter.

Atletikhal

Der er gang i et meget spændende projekt, som har til formål at få etableret en atletikhal på Søholt. En arbejdsgruppe har arbejdet intenst og bl.a. haft møder med Fritid-, kultur- og idrætsudvalget samt Økonomi- og erhvervsudvalget foruden borgmesteren, ledende politikere og embedsmænd fra kommunen. HPH Byg har været behjælpelige ved at udarbejde et konkret projekt-forslag og i den kommende tid forestår der et stort arbejde med at få skaffet politisk opbakning til projektet.

Almindsø-stafetten

I 2020 måtte vi desværre opgive at gennemføre Almindsø-stafetten grundet corona-restriktionerne. Arbejdsgruppen bag stafetten har store forhåbninger om, at situationen vil være forbedret så meget, at det bliver muligt at gennemføre arrangementet den 25. august i år, ikke mindst fordi det er af afgørende betydning for klubbens økonomi. Der er da også allerede nye ideer om tiltag, der yderligere kan forbedre oplevelsen for deltagerne.

Nordskovløbet

Foruden Almindsø-stafetten har SAK 77 også indgået et samarbejde med SMT og Silkeborg Kommune om et arrangement i forbindelse med åbningen af Nordskovvej. Dette arrangement er endnu i støbeskeen, da der fortsat er en række uafklarede punkter omkring mulighederne, men der arbejdes frem mod et arrangement den 2. oktober med forskellige løb, walk og MTB på programmet.

 

Ny kasserer

Klubbens kasserer gennem 18 år (!) Erik Thestrup valgte af helbredsmæssige grunde ikke at stille op til genvalg og som ny kasserer blev valgt Susan Elise Olesen, der blev valgt til bestyrelse sidste år og nu altså overtager kassererposten.

Karin Lykke ønskede heller ikke genvalg og i stedet var der nyvalg til Markus Kirk Kjeldsen til bestyrelsen. Desuden blev Rikke Brønnum Cochran genvalgt for to år, ligesom Birgitte Herskind fik genvalg som suppleant for ét år.

Samværspolitik

På årsmødet lancerede bestyrelsen også en ny samværspolitik for klubbens medlemmer og trænere. Den er ikke udtryk for et behov for at gøre meget anderledes end vi plejer, men mere for at have nogle nedskrevne retningslinjer i en tid, hvor debatten om krænkelser er meget aktuel.

Coronasituationen

Hele situationen i klubben har gennem de seneste 10 måneder været stærkt påvirket af de forholdsregler, som har været nødvendige i forhold til at holde smitten med corona-virus under kontrol. Disse restriktioner sætter fortsat store begrænsninger for aktiviteterne i klubben, men der er allerede sat gang i forskellige tiltag med virtuel fællestræning, online-konkurrencer og andet og der opfordres til at disse aktiviteter fortsættes og udbygges i perioden frem til, at vi langsomt kan vende tilbage til mere normale tilstande omkring træning og stævner.

Så snart der bliver mulighed for det, planlægges det at afholde en ”pokalfest” hvor uddeling af årets pokaler og diplomer kan finde sted. Det plejer at være en integreret del af årsmødet, men klubben har valgt at udsætte dette festlige punkt i håb om at det kan blive en slags kick-off, når vi igen må mødes.

Claus Birn Jensen har overtaget formandsposten i SAK77 efter Pia Ostenfeldt. Det skete på klubbens årsmøde i tirsdags, som havde deltagelse af over 100 medlemmer, trænere, ledere og forældre. Foto: SAK77

Ny formand i SAK77: Claus Birn Jensen 

overtager efter Pia Ostenfeldt

 

Silkeborg Kommunes eneste atletikklub, SAK77, har fået ny formand. 

 

Efter to meget aktive år i spidsen for klubben takkede Pia Ostenfeldt af på et velbesøgt årsmøde tirsdag den 28. januar, hvor over lidt over 100 aktive, trænere, ledere og forældre var mødt op.

 

Afløseren på formandsposten, Claus Birn Jensen, er et kendt navn i SAK77, idet han i flere år har været medlem af bestyrelsen og blandt andet er et stort aktiv i klubbens udvalg, der arbejder for en atletikhal på Søholt Idrætspark.

 

Pia Ostenfeldt afleverede en klub i topform til den nye formand. Økonomien er velpolstret med en komfortabel egenkapital og et overskud i 2019 på 92.000 kr., medlemstallet er på den rigtige side af 125, og klubbens medlemmer er meget aktive til træning og stævner.

 

Det hele drives af ulønnede kræfter, og den afgående formand benyttede lejligheden til at understrege betydningen af frivilligheden i en klub som SAK77.

 

”Hvis SAK77 i fremtiden skal overleve som forening, kræver det ikke blot en indsats fra aktive og trænere, men også fra forældre, bedsteforældre osv. Mange klubber må lukke hold, fordi der mangler frivillige, eller de må køre med et meget højt kontingent. Sådan er det ikke i SAK77, fordi vi har så mange, der giver en hånd med, og jeg håber, at klubben i fremtiden fortsat kan være en forening, der kan køre på basis af frivillighed,” sagde Pia Ostenfeldt. 

I SAK77 arbejdes der derfor til stadighed med rekruttering af frivillige til klubbens træning og arrangementer, blandt andet klubbens økonomiske livsnerve – den årlige ”firmaskovtur”, Almindsø-stafetten med 3.100 deltagere. 

 

Også på medlemssiden benytter SAK77 enhver lejlighed til at reklamere for atletikken. Det sker blandt andet med den lokale version og meget populære version af Skole-OL i atletik, som skolerne i Silkeborg Kommune står i kø for at deltage i. I 2020 finder Skole-OL sted på Silkeborg Atletikstadion den 13. maj, og for femte år i træk er der stormende interesse for skoleatletikken. 

 

”Tilmeldingen åbnede den 2. januar, og der var udsolgt med 550 deltagere fem dage senere. Det er ny rekord og vidner om, hvor populær Skole-OL er blevet,” sagde SAK-formanden.

 

På årsmødet blev der også orienteret om arbejdet med at skabe rammerne for en egentlig atletikhal i tilknytning til Silkeborg Atletikstadion. Der arbejdes med planer om en fuldt udstyret hal med 200 meter rundbane, der er dimensioneret til mesterskaber. Arbejdet foregår samtidig med arbejdet med den samlede helhedsplan for Søholt Idrætspark, som kommunen og idrættens interessenter arbejder på og forventer at præsentere i juni.

 

På årsmødet var der ikke blot udskiftning på formandsposten, men også på flere poster i bestyrelsen. Bo Frankø og Flemming Blauert forlod bestyrelsen og blev afløst af Rikke Cochran, som hidtil havde været suppleant, og Susan Olesen, som blev nyvalgt.

Der var desuden genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Robin Ostenfeldt, Morten Blumensaat og Erik Terkelsen, mens Birgitte Herskind blev genvalgt som suppleant. 

 

FAKTA OM SAK77

·       Silkeborg Kommunes eneste atletikklub.

·       Hjemsted: Silkeborg Atletikstadion, Søholt Idrætspark (sommer), Silkeborg Atletikhal, Mosevangen, Knudlund (vinter)

·       Antal medlemmer: Ca. 150.

·       Stiftet i oktober 1977.

·       Formand: Claus Birn Jensen (valgt på årsmøde tirsdag den 28. januar 2020)

Årets seks pokalmodtagere i SAK77: Bagest fra venstre Thomas Krejberg (Årets SAK77-medlem), Christoffer Gissel (Årets præstation), Line D. Andersen (Årets fund over 18 år) og Kristian Svenstrup (Årets fund under 18 år). Forrest fra venstre er det Amalie Ravn (Årets ungdoms-medlem) og Alma Qvortrup (Årets udvikling). Foto: SAK77

 

110 til årsmøde og prisfest: Solid økonomi og god stemning

Det kunne se ud som om, at alle årets pokaler på prisfesten gik til piger, men billedet lyver lidt, for Ditte Skov Kjeldsen ude til venstre var oppe for at modtage “Årets præstation”-pokalen for sin sygemeldte søn, Markus Kirk Kjeldsen. Ellers er det bagest (hvid trøje) Liv Selmer med “Årets fund under 18 år”, forrest Carla O’Shea (“Årets udvikling”), nummer to fra højre er Karin Lykke som modtog pokalen for “Årets SAK77-medlem” og yderst til højre Mathilde Herskind, som fik pokalen “Årets SAK77-ungdomsmedlem”.

Rammerne var nye (Them Svømmehal), og menuen var anderledes (ikke pizza), men ellers var alt ved det gamle, da SAK77 tirsdag den 29. januar traditionen tro holdt kombineret årsmøde og prisfest.

Og det er faktisk en god ting, for det betød, at Bo Transbøl som sædvanlig blev valgt som dirigent, at bestyrelsen er fuldtallig, at alle ungdomsmedlemmerne fik en tur i svømmehallen mens 70 voksne holdt årsmøde, og at der igen var godt nyt at fortælle om klubben, der i år kunne samle 110 deltagere til årsmøde/prisfest.

”I 2018 blev SAK77 igen fremhævet som en klub, hvor der både er plads til elite og bredde”, sagde formand Pia Ostenfeldt og nævnte klubbens enormt populære decembertur til Julklappsjakten i Göteborg som eksempel. Her var der i år deltagere på mellem 10 og 20 år, og i den benhårde klubkonkurrence, hvor alle point tæller, lykkedes det SAK77’s store hold at mase sig frem til en fornem tredjeplads.

110 var tilmeldt spisning i Them Svømmehal, hvor menuen lød på kyllingefilet med ris, flødesovs og salat. Der blev stort set spist op, kan vi melde.

SAK77-formanden rettede en ”kæmpestor tak” til de trænere og forældre, der gjorde klubturen mulig, og mindede om, at ”andre atletikklubber måtte aflyse, fordi der ikke var forældreopbakning”.

Men selvom det går godt i SAK77, presses klubben som andre foreninger også på ressourcer, og det mærkes blandt andet på de mange henvendelser fra idrætslærere i forbindelse med det meget populære Skole-OL i atletik, som SAK77 har afviklet fire gange. Her må SAK77 ofte sige nej til at stille trænere til rådighed for skoler og klasser, og derfor afsendte Pia Ostenfeldt en pil med et håb om, at ”Silkeborg Kommune kommer med på bølgen og begynder at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste for den slags opgaver.”

Mange tunge opgaver

Også DM i mangekamp i august 2018 – SAK77’s første banemesterskab nogensinde – trak tænder ud hos de frivillige, fordi det fandt sted få dage inden det årlige Almindsø-stafetten. Men det gik alligevel, og det gik faktisk så godt, at SAK77 fik så mange roser, at ”vi ikke havde vaser til at sætte dem i,” som formanden fik det sagt.

Nyt klubtøj: Som nogen nok har bemærket, udkommer SAK77’s klubtøj fremover med nyt klublogo. Fremover står klubnavnet på sort baggrund, og desuden kan man nu – efter pigernes store ønske – få overdelen som en top. SAK77’s bestyrelse opfordrer til, at de nye toppe kun bruges af aktive, der er eller bliver 14 år i indeværende kalenderår.

Udover de store ”tunge” stævner og mesterskaber havde SAK77 også værtskabet for DGI’s landsmesterskaber for masters samt for Midtjyske Mesterskaber, der traditionen tro afsluttede udesæsonen den første søndag i oktober.

2019 bliver også travlt år. Nok har SAK77 ikke noget DAF-mesterskab, men vi har følgende tre store arrangementer, som der skal mange hjælpende hænder til.

Hjælp i 2019:

  • Skole-OL 15. maj
  • Almindsø-stafetten 21. august – hele 50 (!) frivillige meldte sig under årsmødet!
  • DGI’s landsmesterskaber 21.-23. juni

SAK77’s økonomi har i de senere år været et særdeles fornøjeligt afsnit, og den historie fortsætter: Overskuddet i 2018 blev på hele 73.000 kr. – og det endda efter at kasserer Erik Thestrup og bestyrelsen havde valgt at afskrive udmeldte medlemmers skyldige kontingent til et samlet beløb på 25.000 kr.

SAK77’s økonomi er fortsat bundsolid med aktiver for 585.000 kr., heraf en halv million i banken.

Genvalg, genvalg, genvalg

Til bestyrelsen var kasserer Erik Thestrup, Karin Lykke og Bo Frankø på valg, og de blev alle genvalgt for en toårig periode. Rikke Cochran blev genvalgt som suppleant for en etårig periode. Som revisorer blev Robert Skov Kjeldsen og Elisabeth Sloth Munch genvalgt for en etårig periode.

Årets pokaler

“Årets præstation”: Markus Kirk Kjeldsen

Årets prismodtager, Markus Kirk Kjeldsen, var sengeliggende, så pokalen blev modtaget af hans mor, Ditte Skov Kjeldsen, mens far Robert tog fotos, som blev sendt hjem til Markus. Pokalen tilfaldt Markus for en sæson, der gav to danske mesterskaber samt en fantastisk vintersæson med sejre på stribe over den danske juniorelite samt deltagelse ved både NM og EM i cross.

“Årets fund under 18 år”: Liv Selmer

14-årige Liv Selmer var et stjerneskud en dag i februar 2018, da hun vandt sølv i højdespring ved DMU-inde med 1,68 meter – dansk ungdomsrekord for 14-årige og seniorklubrekord i SAK77. Siden har Liv afsløret sig som en alsidig atletikpige, som stikker næsen frem i både hækkeløb og stangspring. Pokalen blev overrakt af Thomas Skaarup, træner for de 14-15-årige.

“Årets SAK77-ungdomsmedlem”: Mathilde Herskind

En der aldrig giver op, en god kammerat, en der altid smiler og hjælper de nye. En pige, der lægger mærke til, når træneren har fået nye briller. Og så bare en yderst talentfuld snart 14-årige atletikpige. Ja, der var mange årsager til, at trænerparret Per Mortensen og Per Fløjgaard gav årets pokal til Mathilde Herskind.

“Årets udvikling”: Carla O’Shea

Pokalen, der er indstiftet af ungdomstræner Michael Seindal, gik til Carla O’Shea, der med trænertrioen Freja Jensen, Melanie Mozart Jensen og Martha Qvortrups ord er gået fra at være genert til at være snakkesalig. Carla er “med på alting, altid i godt humør, og det var hende der indførte krammeren efter træning,” lød begrundelsen.

“Årets SAK77-medlem”: Karin Lykke

Hvis nogen kan siges at være en motor i en bestyrelse og en klub, kan det siges om bestyrelsesmedlem Karin Lykke. Uden hendes organisationstalent var det nok ikke lykkedes at komme helskindet igennem DM-mangekamp i august og adskillige andre udfordringer, lød det fra kasserer Erik Thestrup, som uddelte pokalen.

SAK77’s formand sluttede på toppen

Morten Blumensaat afleverede formandsposten i SAK77 til Pia Ostenfeldt. ”Et organisationstalent over alle grænser,” lød formandens karakteristik af sin efterfølger.

En 10 år lang formandsperiode sluttede i aftes, da Morten Blumensaat blev afløst af Pia Ostenfeldt som leder af Silkeborg Atletikklub 1977 (SAK77).

Og man må sige, at den tidligere tikæmper, som vandt adskillige danske mesterskaber tilbage i 80’erne, efterlader sin klub i topform. SAK77 er med 130 børne- og ungdomsmedlemmer en af landets 10 største ungdomsatletikklubber, og klubben spiller en markant rolle både på græsrods-, bredde- og eliteplan.

”Vi bliver lagt mærke til ude i Atletikdanmark. Vi er en vigtig del af landkortet,” sagde Morten Blumensaat i sin sidste beretning på klubbens årsmøde, som blev overværet af ca. 75 voksne deltagere og ca. 75 børne-. og ungdomsmedlemmer.

Måske atletikhal på Søholt

SAK77-formanden lagde særlig vægt på, at atletikklubben, der for år tilbage måtte vende hver femøre, i dag har en økonomi, der strutter af sundhed. Overskuddet i 2017 endte på 58.000 kr., og klubben har skabt en solid konsolidering af økonomien – ikke mindst godt hjulpet af det store motionsarrangement Almindsø-stafetten, som i august 2017 satte deltagerrekord med 3.095 deltagere.

Årsmødet i SAK77 er altid garant for nyheder om nye, spændende projekter, og Morten Blumensaat afslørede, at SAK77 har igangsat et udvalgsarbejde, der skal undersøge mulighederne for at bygge en atletikhal på Søholt Idrætspark.

”Vurderingen er, at vi på et tidspunkt vokser ud af rammerne i vores atletikhal i Knudlund. Vi er stadig milevidt fra noget som helst konkret, men der arbejdes på sagen,” sagde SAK-formanden, som også kunne berette, at SAK77 i 2018 bliver vært for det første danske banemesterskab i klubbens 40-årige historie. Det sker den 18.-19. august, når henved 100 af landets bedste mangekæmpere stiller op til senior- og ungdoms-DM på Silkeborg Atletikstadion.

Desuden er SAK77 igen arrangør af Skole-OL i maj med 600 deltagere – udsolgt på 10 dage (!) – medarrangør af årets DM i skoleatletik i juni og afvikler i august for 36. gang det populære Almindsø-stafetten.

Formand er ”organisationstalent”

SAK77 har en efterhånden mangeårig tradition for god rekruttering, og det blev endnu engang bevist, da klubbens bestyrelse blev udvidet og nu tæller 10 personer. Forrest er som nævnt den nyvalgte formand Pia Ostenfeldt, der af Morten Blumensaat blev omtalt som et ”organisationstalent over alle grænser, der bevarer overblikket uden at få sved på panden”.

Udover formand Pia Ostenfeldt består bestyrelsen nu af Erik Terkelsen (genvalg), Morten Blumensaat (nyvalgt bestyrelsesmedlem), Bo Frankø, Erik Thestrup (kasserer) og Karin Lykke, mens der var nyvalg til Birgitte Herskind, Flemming Blauert, Claus Birn Jensen og Robin Ostenfeldt.

Klubbens fornemste hæderstegn, pokalen for ”Årets præstation” blev for 2017 tildelt klubbens drengehold for 12-15 år, som formåede at give Danmarks stærkeste ungdomsklub, Sparta, kamp til stregen i DM Hold-finalen.

70 procent af drenge 12-15 års-holdet, som vandt hold-sølv ved DM for Hold sidste år. Fra venstre Nicolai Kærby, Sebastian Mouritzen, Patrick Blauert, Jacob Iversen, Oskar Vejlgård og Viktor Krejberg. Forrest Henrik Lykke. Holdet bestod desuden af Malthe Bøgebjerg, Mads Jakobsen og Kristian Roed.

Øvrige pokaler:

”Årets fund under 18 år”: Oskar Vejlgård – præsenteret af træner Morten Blumensaat.

”Årets SAK77-medlem”: Per Fløjgaard – præsenteret af sportschef 14+ Søren Munch.

”Årets ungdomsmedlem:” Rune Rober – præsenteret af sportschef -14 år Per Fløjgaard.

”Årets forvandling”: Thea Vad Mortensen – præsenteret af pokalindstifter Michael Seindal og ungdomstrænerne Frederikke Fløjgaard og Freja Jensen.

Silkeborg Svømmeklubs lokaler ved Svømmecenter Nordvest var fyldt til bristepunktet, da SAK77 holdt årsfest med 150 medlemmer og forældre.

Generalforsamling torsdag den 26. Januar 2017

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Sportslig beretning

3. Aktivitetsberetninger

4. Økonomisk beretning

5. Indkomne forslag

6. Valg til ledelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Punkt

Der var 95 tilmeldte deltagere til årets generalforsamling.

Traditionen tro startede arrangementet med at alle de unge medlemmer fik serveret pizza hvorefter

man gik over til uddeling af diplomer, atletiknåle og pokaler.

Der blev uddelt følgende pokaler.

Årets forvandling:

Årets fund under 18 år. Henrik Lykke

Årets ungdomsmedlem: Martha Lydorf Quartrup

Årets præstation over 18 år: Emilie Pedersen

Årets præstation: Markus Kirk Kjeldsen

Årets SAK 77 medlem: Erik Terkelsen

Ad.1

Bestyrelsen foreslog Bo Transbøl som dirigent og han blev valgt uden modkandidat.

Ad. 2

Morten Blumensaat aflagde den sportslige beretning.

Han kunne fortælle om afholdelsen af store arrangementer med samlet tæt på 25.000 deltagere,

primært Almindsø-stafetten og Motorvejsløbet.

Der er opnået et væld af flotte sportslige resultater i årets løb.

Klubbens økonomi er blevet konsolideret markant i det forgangne år.

Det kommende år vil der være fokus på at finde nye indtægtskilder, nu hvor der ikke er flere

motorveje, der skal åbnes samt på at involvere endnu flere i det daglige arbejde i klubben.

Morten talte varmt om Skole-OL. Det tog kun 10 dage at få overtegnet det lokale stævne i 2017 og

man bør overveje, hvilke muligheder der er for at arrangere det over 2 dage.

Ad. 3

Erik Terkelsen redegjorde kort for klubbens engagement i Motorvejsløb Silkeborg 2016.

Det var en meget positiv oplevelse at de lykkedes for klubben at stille med 70 hjælpere på begge de

to dage. Samlet genererede Motorvejsløbet en indtægt for SAK 77 på kr. 273.000.

Pia Ostenfeldt redegjorde for Skole OL og forklarede at arrangementet allerede er fuldt tegnet til

stævnet på SAS den 17. maj. Derfor kan der være god grund til at overveje om det er muligt at skaffe

ressourcer til at afvikle Skole OL over to dage.

Bo Transbøl redegjorde for Almindsø-stafetten. For første gang er det lykkedes at nå målet om et

overskud på mere end 300.000 kr. Der er stadig lidt op til deltagerrekorden og målet på de 3.000

deltagere men der er optimisme i forhold til at nå tættere på målet i 2017.

Thimas Krejberg tager en pause fra arrangørgruppen, som dog har suppleret sig med to nye

medlemmer mens alle øvrige fortsætter.

Ad. 4

Kasserer Erik Thestrup rejste sig fra sygesengen efter at være blevet opereret tidligere i dag for at

aflægge den økonomiske beretning.

Han kunne fortælle om det bedste regnskab i klubbens historie. De samlede indtægter beløb sig til

godt 1,2 mill. Og da udgifterne holdt sig på sidste års niveau på 781.000, så endte året med et

overskud på lige under 450 tusinde kr.

Ad. 5

Bestyrelsen havde fremsat et forslag om, at medlemmer under 18 år kan overdrage deres stemmeret

til en af forældrene. Konkret var der tale om en tilføjelse til vedtægternes §8 med følgende ordlyd:

Alle klubbens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år kan

vælge at overdrage deres stemmeret til en person, der har forældremyndigheden over medlemmet.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6

På valg til bestyrelsen var Erik Thestrup, Bo Frankø og Philip Dahl.

Erik Thestrup og Bo Frankø var begge villige til genvalg. De blev begge valgt og der var nyvalg til

Karin Lykke. Alle er valgt for 2 år.

Ad. 7

Elisabeth Sloth Munch og Søren Damsgaard Andersen blev begge genvalgt som revisorer.

Ad. 8

Der blev informeret om, at ungdomsmedlemmerne i nær fremtid i samarbejde med Spar Nord vil få

tilbudt et kursus i privatøkonomi specielt rettet mod unge mennesker i alderen 13+

Morten Blumensaat fortalte, at der planlægges et kursus i det elektroniske tidtagningsudstyr og

opfordrede samtidig til at folk meldte sig til dette kursus. Morten, Philip Dahl og Erik Terkelsen vil

stå for afholdelse af kurset, som afvikles snarest og senest inden afslutningen på indendørssæsonen.

Erik Terkelsen fortalte, at der er påbegyndt et arbejde med henblik på at få etableret mere

permanente bygninger på atletikstadion til afløsning af de eksisterende pavillon og containere. Der er

dialog med kommunen samt med de arkitekter, der stod for tegningen af omklædningsbygningen.

Erik Terkelsen præsenterede klubbens kommende hjemmeside, som forventes endelig klar i løbet af

de kommende uger.

119 til generalforsamling og prisfest

Af Erik Terkelsen / 03.02.2015

Årets kombinerede generalforsamling og prisfest i Silkeborg Svømmeklubs lokaler på Nylandsvej ved svømmecentret havde deltagelse af hele 119 medlemmer, pårørende, trænere og ledere, som lagde ud med pizzaspisning til den store guldmedalje.

Efterfølgende uddeling af pokaler, atletik-nåle og diplomer:

Årets fund under 18 år: Markus Kirk Kjeldsen

Årets fund over 18 år: Ikke uddelt

Årets præstation (DM-guld 1500 m inde D15): Mebahtom Tesfom

Årets ungdomsmedlem: Christine Jørgensen

Årets SAK 77-medlem: Sonja Ditlev

Derefter begyndte selve generalforsamlingen Bo Transbøl som dirigent.

Morten Blumensaat aflagde formandsberetningen og nævnte, at SAK77 i 2015 havde haft 118 stævneaktive medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang på 10 % i forhold til året før.

Andre store tal: Antallet af ungdomsmedlemmer passerede 130, og der var 43 deltagere til Vestdanske mesterskaber for hold.  Vi afviklede to store arrangementer: Skole-OL og Almindsøstafetten.

Rent sportsligt klarede vi os godt med 8 guld, 10 sølv og 13 bronzemedaljer ved de vestdanske mesterskaber.

Der var store problemer med leveringen af klubtøj i 2015. Vi har fået ny leverandør og håber meget at det betyder, at disse problemer nu er fortid. Fremover bestiller medlemmerne selv klubtøj via en hjemmeside.

Atletikhallen er flyttet fra Resenbro til Knudlund. Det betød ekstraordinære omkostninger på ca. kr. 60.000. Klubben har i 2015 mistet indtægter på kr. 30.000, fordi der ikke længere kan udloddes beløb via EliteGaming.

Morten gennemgik en aktivitetscyklus over alle de overordnede aktiviteter som findes i den daglige drift af klubben. Der var en række kommentarer omkring opgaver og til rådighed stående kompetencer. Konklusionen blev, at bestyrelsen skal sørge for at udarbejde en ”jobbørs”, hvor der bliver gjort klart, hvilke opgaver der er behov for at få løst og hvor interesserede kan byde ind på opgaverne.

Efterfølgende blev der aflagt sportslige beretninger for træningsgrupperne: Ældste gruppe ved Thomas Krejberg, mellemste gruppe ved Michael Seindal og yngste gruppe ved Per Fløjgaard.

Der er to store arrangementer på bedding i 2016: Bo Transbøl redegjorde for Almindsø-stafetten i august, og Erik Terkelsen redegjorde for Motorvejsløb Silkeborg den 11. september 2016.

Kasserer Erik Thestrup aflagde den økonomiske beretning: Årets indtægter var kr. 745.438, og de samlede udgifter var på kr. 788.418, hvilket gav et underskud for året på kr. 42.980.

Forslag til ændring af kontingenter på den ordinære generalforsamling 2016:

For at tilpasse opkrævning af kontingenterne fra nuværende 3 gange årligt foreslog bestyrelsen, at vi opdaterer og tilpasser terminerne efter sæsonerne. Det gør vi bedst og nemmest ved at opkræve kvartalsvis, med start 1. juli i 2016. Bestyrelsen motiverede forslaget med, at det er en fordel at opkræve kontingent kvartalsvis, bl.a. af hensyn til diverse indberetninger til Dansk Atletik Forbund, DGI og kommunen. Med indmeldelsesgebyret sikrer vi klubben, at den får en rimelig indtægt på medlemmer, der kun er i klubben kortvarigt.
Kontingentomlægningen vil desuden give en mindre forhøjelse af klubbens kontingentindtægter.

Forslaget blev vedtaget, og dermed gælder følgende satser for kontingent fra 1. februar 2016:

Indtil 9 år 250,00 kr./kvartal
10-13 år 350,00/kvartal
14-17 år 450,00/kvartal
18-21 år 550,00/kvartal
22 år+ 650,00/kvartal
Veteraner 100,00/kvartal
Passive 75,00/kvartal

Ulønnede trænere: 50% kontingent. – Trænere (passive): Kontingentfrie.

Indmeldelsesgebyr: 300,00 kr. inklusiv klubtrøje.

Klubbens bestyrelse blev udvidet med to personer, idet Susanne Fløjgaard og Pia Ostenfeldt blev nyvalgt for to år. Morten Blumensaat, Ole Gadegaard, Thomas Krejberg og Erik Terkelsen var alle på valg og villige til genvalg. De blev alle fire genvalgt for 2 år.

Desuden blev Elisabeth Sloth Munch og Søren Damsgaard Andersen begge genvalgt som revisorer.

SAK-formand: Det går godt, men der er brug for endnu flere hænder

Prisfesten blev rundet af med en gang gratis pizza, inden den stod på to timers svømmehal.

Line Damsgaard Andersen med pokalen, som hun modtog for at have ydet "Årets præstation".

Af Søren Munch / 03.02.2015

Det går fantastisk godt i SAK77. Mange medlemmer og trænere udfolder et stort engagement, og klubben har mange årlige aktiviteter som skaber stor glæde. Ovenikøbet er økonomien god, og der er råd til at sætte nye ting i gang.

Sådan lød den overordnede konklusion fra formand Morten Blumensaat på SAK77's årlige generalforsamling torsdag den 29. januar 2015.

Omkring 45 børn og lige så mange voksne var mødt frem, og da ungdomsmedlemmerne efter en gang klubbetalt pizza og sodavand smuttede ind i Svømmecenter Nordvest, gik generalforsamlingen i gang med ca. 45 deltagere.

Og de hørte på, at formanden forklarede, at der er i fremtiden bliver brug for endnu flere hænder til at gennemføre de aktiviteter og projekter, man sætter sig for i klubben.

Morten Blumensaat opmalede en række snapshots fra 2014 – f.eks. at SAK77 fik en masse nye ungdomsmedlemmer.

“Dem vi skal leve af, og dem vi gerne vil involvere," sagde Morten Blumensaat og fortsatte:

“… og vi mistede en masse ungdomsmedlemmer: Dem i periferien, til efterskolerne som virkelig blevet en konkurrent som skaber et hul i medlemsskaren. “Heldigvis er der altid mange som bliver ved og rykker op i træningsgrupperne. Pludselig dukker de op i de ældste grupper – og sådan bliver det heldigvis ved."

SAK 77 har det største antal trænere i klubbens historie: 15, og dermed er en gammel målsætning indfriet. Morten Blumenssat pegede på, at klubben var heldig med at have aktive, som samtidig havde påtaget sig nogle opgaver i klubben.

“Jeg har det svært med de atletikklubber, hvor de aktive kun er fokuseret på deres egen karriere. Dem er der mange af," sagde formanden, som sendte en tak til trænerne, som lægger mange ulønnede timer i klubben.

“Vi har haft den største indtægt i klubbens historie: Primært på vores arrangementer, som vi er blevet gode til. Pengene bruger vi på vores unge mennesker – vores aktive skal afsted til stævner og have oplevelser," sagde formanden og nævnte derefter, at SAK77 i 2014 havde det største antal starter ved stævner i flere år.

“Vi har også et godt træningsmiljø, hvor mange træner sammen på kryds og tværs. Det skaber også topresultater," lød det.

Endelig nævnte SAK-formanden, at økonomien er rettet op efter fem års ihærdig indsats. “I 2009 havde vi ikke pengene til vores aktiviteter. Det er dejligt nu at være i en klub, hvor der er styr på økonomien. Vi har penge til det vi gerne vil," fastslog formanden.

Han nævnte, at der i 2015 bliver udpræget behov for flere hænder til klubbens aktiviteter.

“Vi har behov for, at mange flere involverer sig i klubbens arbejde. Der er rigtig mange opgaver, og det er næsten de samme der laver opgaverne hver gang. Nogle af vores ældste aktive er også begyndt at hjælpe til med praktiske opgaver i klubben, også aktive med en elitekarriere."

Men det er ikke nok, understregede Morten Blumensaat, for klubbens svaghed lige nu er, at “vi er for få til at løfte opgaverne."

“Så meld jer til hvis i har ideer, eller hvis i gerne vil give en hånd," sagde SAK-formanden.

Under den efterfølgende debat om formandens beretning bakkede Søren Damsgaard Andersen, far til Line der fik pokalen for “Årets præstation", op om klubbens miljø og netværk.

“Der var intet i sin tid, der tydede på, at Line skulle være dansk ungdomsmester i højdespring. Men det vi fandt i denne klub var opbakning til vores datter, når hun satte en personlig rekord. Der er et rigtig godt miljø og netværk omkring træningen," sagde Søren og korrigerede formanden, der havde optalt årets antal træningstimer til 1080.

Der er langt flere, for trænerne er kanon engagerede, og “det er bedre at træningen varer 20 minutter længere end at de bare sidder og hænger de sidste 20 minutter," lød det.

En anden forældre berørte skolereformens betydning for idrætsforeningerne og anbefalede, at træningen aldrig måtte startet tidligere end kl. 17.00. Så kan ungerne nå at komme og hjem og hvile ørerne, inden de skal til træning, lød det, mens en anden forældre pegede på, at mange skolebørn ikke længere går i SFO eller klub, men bliver på skolen. Det på virker de foreninger, der har tidlig træningsstart,lød det, og anbefalingen vaer at holde fast i start kl. 17.00 eller 17.30.

Efter beretningen blev der fremlagt en række initiativer og projekter for 2015. Fire af SAK77's ungdomsmedlemmer – Anne-Sofie Herskind, Sonja Ditlev, Emilie Pedersen og Karen Toft er startet på DAf's nye eventlederuddannelse og fremlagde tre projekter, som de vil gennemfære: Et markedsføringsprojekt (”celebrity-stævne” for 16-20 årige i Midtjylland), et rekrutteringsprojekt (video) og et fundraisingprojekt (velgørenheds-motion til fordel for en humanitær organisation).

Bo Transbøl redegjorde for arbejdet med Almindsø-stafetten – klubbens største enkeltstående indtægtskilde, hvor målet i 2015 er et overskud på 300.000 kr., og Erik Terkelsen fortalte om det indledende arbejde med det store motorvejsløb i 2016. Her er ambitionerne også store: To dages event over en weekend med løb (5 km, 10 km, halvmarathon og marathon), cykling, inlinere, rulleski, racewalkers, håndcykler og Walk.
Mål: ca. 20.000 deltagere. Overskud: 1 mio. kr.

Endelig fortalte Søren Munch om to store arrangementer, klubben er vært for i foråret: Vestdanske mesterskaber i cross den 28. marts og et store indledende stævne i Skole-OL den 20.maj på Silkeborg Atletikstadion.

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

Valg af ledelse: Bo Frankø, Philip Dahl-Jessen, Erik Thestrup på valg – alle genvalgt for 2 år.

Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Thomas Krejberg og Ole Gadegaard ikke på valg.

Suppleant: Ingen valgt.

Valg af revisorer: Elisabeth Sloth Munch genvalgt, Søren Damsgaard Andersen nyvalgt.

Officielt referat fra generalforsamling 2015

Så meget koster et medlem: 1600 kr.

Af Søren Munch / 03.02.2015

SAK77 har en god økonomi – takket være et stærkt og tålmodigt arbejde med fundraising i de senere år. Men bunden af kassen kan meget hurtigt blive synlig igen, hvis der ikke holdes nøje øje med udgifterne – og konstant skaffes nye indtægter.

Sådan lød det fra klubbens kasserer Erik Thestrup, da han på generalforsamlingen torsdag den 29. januar 2015 fremlagde årets regnskab.

Det lød på et overskud på ca. 75.000 kr., og da klubbens aktive ved årsskiftet løb op i ca. 235.000 kr., ser alt jo ret lyst ud.

Det går også godt med økonomien, understregede Erik Thestrup, men som i hvilken som helst anden idrætsforening kan kontingent- og sponsoindtægter slet ikke drive de aktiviteter, som en forening som SAK77 har kørende,

Der skal hvert år skaffes et betragteligt beløb – de såkaldte “kunstige penge" fra aktiviteter, der egentlig ikke har så meget med atletik at gøre, og for at forklare det pædagogisk havde kassereren regnet ud, hvor mange penge der skal skaffes per medlem hvert år.

1.600 kr., lyder det på bundlinjen.

Klubbens indtægter per medlem fra kontingent og medlemstilskud fra kommunen løber op i 977 kr., men der er udgifter for 2.577 kr. per medlem. Forskellen på 1.596 kr. per medlem skaffes hvert år via store arrangementer som Almindsø-stafetten og i de senere år også motorvejs- og broløb.

“Det er derfor af afgørende betydning, at så mange som muligt giver en hånd til at afvikle disse arrangementer, som har så fundamental betydning for klubbens økonomi," understregede kasserer Erik Thestrup.

Af regnskabet fremgik det, at der i 2014 var kontingentindtægter for 135.000 kr. Men alene driften af klubbens lokaler på Bergøsesvej samt Silkeborg Atletikhal i Resenbro havde kostet klubben 222.500 kr.

“Og vi har nye udgifter foran os til den nye atletikhal i Knudlund ved Them, som vi skal flytte til i den kommende vinter. Hallen skal indrettes, og vi skal lægge et ret stort depositum," forklarede kassereren.

Bestyrelsesmedlem Erik Terkelsen gjorde opmærksom på, at regnskabet for 2014 var “beriget" af en ekstraordinær indtægt fra Motorvejsløbet på ca. 80.000 kr.

“Hvis vi skal have samme udgiftsniveau i 2015, skal der skaffes 80.000 kr. igen," sagde Erik Terkelsen.

SAK77's regnskab for 2014

Så var der guld, sølv, bronze og pokaler

Af Søren Munch / 03.02.2015

Traditionen tro blev årets generalforsamling i SAK77 indledt med en times prisfest, hvor klubbens vandrepokaler blev uddelt med en lille tale hver prismodtager.

Desuden var der nåle fra Dansk Atletik Forbund til de mange af klubbens ungdomsmedlemmer, som har været til stævner i årets løb.

105 af klubbens medlemmer havde været til stævne i løbet af 2014, og da vi regner med, at ca. 3 ud af 4 er til mindst ét stævne i løbet af en sæson, afspejler det, at medlemstallet i 2014 har ligget stabilt på omkring 130-140.

Her er oversigten over årets nålemodtagere:

 Aldersgruppe  Antal stævneaktive  Guld  Sølv   Bronze
 6-9 år  18  0  7  9
 10-11 år  33  2  10  16
 12-13 år  28  0  6  14
 14-15 år  18  0  8  6
 16-19 år  8  1  3  3
 Totalt i 2014  105  3  34  48


Uddeling af årets pokaler

Årets præstation: Line Damsgaard Andersen – vandt DMU P15 i højdespring med 1,59 meter på en dag, hvor Østerbro Stadion stod under vand. Det var vådt, og det var koldt, og det var vanvittige forhold, hvor busser og tog stod stille. Det var svært at se, hvad der var tilløbsbane og hvad der var madras, og træneren var mere nervøs end den aktive. ”Er du nervøs for regnen”, spurgte træner Morten Blumensaat. ”Næ, det har vi jo trænet,” lød svaret.  Den ene efter den anden modstander forsvandt ud af konkurrencen, og rigtig mange var skuffede. Men du holdt hovedet koldt, og derfor har du pokalen… (Morten Blumensaat holdt talen og overrakte pokalen)

Årets ungdomsmedlem: Gustav Graff Esbensen. Gustav er en usædvanlig glad person, som altid er meget hjælpsom over for andre medlemmer. Han er kun meget sjældent sur, og da det skete, var det over sin egen præstation. Man får altid en krammer til træning af Gustav, og han er den helt rigtige til at få pokalen. (Tale af ungdomstræner Per Fløjgaard)

Årets fund under 18 år: William Winkler. Han dyrker en af de mest populære discipliner i SAK77. En disciplin, som vi i de seneste 5-7 år historisk set har klaret os godt i. William har kun været kort tid i klubben, men i det seneste år har han givet den en skalle ved træningen, og i løbet af sommeren sidste år begyndte der at ske noget. Ved DMU på Østerbro blev det til bronze med 1,64 meter, og siden gik det bare fremad – eller rettere opad. 1,70 ved DTU-finalen i september og i slutningen af september hed det 1,75 ved VDMU.hold i Herning. Så kom et par måneders indetræning, inden han satte PR med 1,83 m ved det første indestævne i Skive den 29. november – et af de bedste resultater i aldersklassen i Danmark i år. Dertil skal lægges, at pokalmodtageren er et herligt samlingspunkt for sine kammerater i atletikklubben. En postiv dreng, som vi er glade for at have i klubben…. (Tale af ungdomstræner Søren Munch)

Årets SAK77-medlem: Dorte Østergård. Dette års pokalmodtager vil formentlig protestere og sige, at det dog er for galt at pokalerne ikke går til de aktive. Men denne pokal går altså til nogen, som generelt har gjort en forskel i klubben – uanset om de er aktive, trænere, ledere eller sådan lidt af det hele. Læs resten af motiveringen her (Tale af Søren Munch)

Desuden var der tale og afskedsgave til ungdomstræner Gert Toft, som efter en årrække som en dygtig træner har valgt at holde en pause fra atletikken.

Årets pokalmodtagere. Dorte Østergaard, William Winkler, Gustav Graff Esbensen og Line Damsgaard Andersen

160 deltog i SAK77's pris- og pokalfest

Af Søren Munch

“Det er helt vildt, det her."

Sådan lød det målløst fra formand Morten Blumensaat, da han tirsdag den 28. januar bød velkommende til 160 voksne, børn og unge, som var mødt frem til årets kombinerede generalforsamling og prisfest i SAK77.

Det var da godt, at vi igen havde fået lov til at låne Silkeborg Svømmeklubs lækre lokaler. Her er der nemlig et stort styrketræningslokale knyttet til mødelokalet, og det lokale blev fyldt til sidste plads.

Der kunne faktisk ikke stuves en ekstra deltager ind, men vi fik da plads til en kæmpestor stak familiepizzaer, som dukkede op som optakt til overrækkelsen af årets fire pokaler og en masse nåle i guld, sølv og bronze fra Dansk Atletik Forbund, som vores ungdomsaktive havde opnået i løbet af årets 36 stævner og løb.

I løbet af 2013 havde 125 aktive været med til mindst ét stævne, lød opgørelsen, og det havde statistikansvarlig Thomas Krejberg opgjort til følgende antal DAF-nåle:

Aldersgruppe Antal stævneaktive Guld Sølv Bronze
D/P 6-8 16 0 2 10
D/P 9 12 0 5 6
D/P 10 15 0 3 11
D/P 11 20 3 8 7
D/P 12 14 0 1 4
D/P 13 16 1 3 4
D/P 14 10 0 2 4
D/P 15 12 1 8 3
D/P 16-19 10 1 3 5
Total 2013 125 6 35 54

En fantastisk aktivitet i årets løb, som afspejler den enorme fremgang i medlemstal, som SAK77 har oplevet i løbet af det seneste år. I øjeblikket tæller børne- og ungdomsafdelingen 135 medlemmer, og det er en fremgang i forhold til sidste generalforsamling for et år siden på omkring 40 procent.

“Og faktisk viser en ny opgørelse fra Dansk Atletik Forbund, at hvis man ser på de 12-22-årige, så hører SAK77 lige nu til blandt de fem største børne- og ungdomsklubber i Danmark," sagde Morten Blumensaat.

Formanden omtalte 2013 som et af de mest aktive i klubbens historie – blandt andet præsterede SAK77 med få dages mellemrum at afvikle først DGI's landsmesterskaber til stor tilfredshed for deltagere og DGI og siden Almindsø-stafetten med 3.000 deltagere.

De store arrangementer havde heldigvis givet et godt tilskud til klubbens økonomi, som sluttede året med et overskud på 132.000 kr.

“Men de penge kan der blive god brug for, idet vi efter denne vinter må vinke farvel til vores atletikhal, som nu skal rives ned for at give plads til boligbyggeri," sagde SAK-formanden. Han beroligede dog med, at bestyrelsen allerede er i fuld sving med at finde egnede lokaler, der kan afløse Silkeborg Atletikhal i Resenbro.

Morten Blumensaat blev genvalgt til sin fjerde toårs-periode som formand, mens Erik Terkelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Desuden blev Ole Gadegaard valgt for to år, og Thomas Krejberg blev nyvalgt for to år.

Regnskab for 2013

Formandens beretning (PowerPoint)

Historien om Almindsø-stafetten 2013 (PowerPoint)

Årets modtagere af klubbens pokaler. Fra venstre Emilie Pedersen, der fik "Årets præstation"-pokalen for sin DM-titel på 100 m. Bagest Emilie Vejlgård og Anne-Sofie Herskind der delte "Årets SAK77-medlem", længst til højre Frida Selmer, der blev kåret som "Årets fund under 18 år", og forrest Frederikke Fløjgaard der fik pokalen "Årets ungdomsmedlem." Foto: Kim B. Jensen

Absolut ingen foreningskrise i SAK77

Af Søren Munch / 30.1.2013

105 deltagere er ikke absolut hverdagskost ved en generalforsamling i en idrætsforening.

Men det var, hvad der dukkede op til det kombinerede årsmøde og prisfest tirsdag den 29. januar 2013 i SAK77, som fyldte Silkeborg Svømme Klubs lokaler på Svømmecenter Nordvest til sidste stol.

”Jeg er stolt over at være formand for en forening, hvor man i den grad tager vare på hinanden og går op i hinanden,” sagde formand Morten Blumensaat, da han afsluttede tre timers generalforsamling.

SAK77-formanden nævnte mange i sin beretning, at der er succes i atletikkluben. Men han understregede, at opskriften såmænd ikke er raketvidenskab: Gør tingene på medlemmernes præmisser, og da medlemmerne i SAK77 stort set kun er børn og unge under 20 år, så gør tingene på de præmisser, der hersker i ungdomsgrupperne.

Læs det officielle referat her

Her er årets DAF-nåle

Formandens beretning for 2012 (Power Point)

Årets sportslige gang i SAK77 i 2012

Helt i den ånd blev aftenen da også indledt med gratis pizza til 105 personer samt en gratis svømmetur i svømmecentret til alle børne- og ungdomsmedlemmer. En pizzaria-ejer på Nylandsvej var ikke helt ked af at få en bestilling på 35 familiepizzaer en almindelig tirsdag aften.

”Vi bruger pengene på vores medlemmer og deres familie,” fastslog SAK77-formanden, som kunne berette om en markant medlemsfremgang til 100 børn og unge – især efter OL, hvor det vrimlede med små Usain Bolt’er på Silkeborg Atletikstadion.

Mange af de nye holder fast

”Men det allermest glædelige er, at vi stadig holder fast på næsten alle af de nye medlemmer, vi fik efter sommerferien,” sagde Morten Blumensaat, som også havde en forklaring på den glædelige tendens.

”En god, tryg social ramme om træningen i vores aldersgrupper, nye ungdomstrænere hentet blandt vores ældste ungdomsmedlemmer, en velkomstfunktion for nye medlemmer og ikke mindst Silkeborg Atletikhal i Resenbro, som blev indviet i februar 2011,” sagde atletikformanden.

Han lagde ikke skjul på, at 2012 havde et ekstremt aktivt år, hvor klubben både var med til at arrangere Broløbet med 12.000 deltagere og Almindsø-stafetten med 2.600 deltagere. Men SAK77 er ikke træt af de store opgaver og påtager sig i 2013 nu værtskabet for DGI’s landsmesterskaber i atletik.

112.000 kr. går ned i kassen

De store løbsopgaver resulterede i et lunende overskud på 112.000 kr., som nu skal fore klubkassen til nye investeringer og udfordringer. Og dem er der masser af, fastslog atletikformanden.

”Den væsentligste udfordring for en klub som SAK77 er at skaffe hænder til det frivillige arbejde. Lige nu er vi nok, fordi så mange giver en stor eller lille hånd, men vi vil gerne videre og gøre klubbens tilbud endnu bedre. Og her har vi brug for jer,” sagde Morten Blumensaat især henvendt til de mange forældre, som deltog i generalforsamlingen.

Regnskabet for 2012

Regnskab for tur til Julklappsjakten 2012

Regnskab for Almindsø-stafetten 2012

Vedtaget kontingentforslag

Kasserer Erik Thestrup aflagde et regnskab, der viste et flot overskud på 112.000 kr., der skal bruges til at polste klubkassen. Det fornemme overskud er primært tilvejebragt via klubbens store årlige motionsarrangement, Almindsø-stafetten. Desuden lagde en del af klubbens bestyrelse og medlemmer i 2012 mange kræfter i Broløbet i juni, der gav omkring 85.000 kr. til klubkassen.

Desuden vedtog generalforsamlingen at forhøje kontingentet med 20 procent for alle aldersgrupper. Årsagen er ikke mindst, at startgebyrerne ved stævner og løb har været stærkt stigende i de senere år. Senest er der fra 2013 indført startgebyr – dog et lille et af slagsen – ved nålestævnerne, der afvikles i DGI Midtjyllands klubber i Herning, Stoholm, Viborg og Silkeborg.

Klubkonference i marts

SAK77 tager hul på de nye udfordringer i fremtiden på en intern klubkonference i marts.

Og 2013 bliver også året, hvor SAK77 inviterer kommunens skoleelever fra 7. og 8. klasse til åbne kommunemesterskaber i crossløb – formentlig i begyndelsen af maj.

Der var genvalg til klubbens bestyrelse af kasserer Erik Thestrup (2 år) og bestyrelsesmedlem Bo Frankø (2 år). Suppleant Philip Dahl-Jessen trådte ind i bestyrelsen i en toårig periode, og ny suppleant blev Thomas Krejberg (1 år).

Over 70 til årets generalforsamling

Over 70 voksne, børn og unge var med til at gøre SAK77's kombinerede generalforsamling og pokalfest til en hyggelig oplevelse. Rammerne på Silkeborg Højskole var tæt på at sprænges, men med lidt ekstra stole lykkedes det at få plads til alle. Generalforsamlingen startede med en gang fælles pizza og en sodavand, hvorefter årets klubpokaler, diplomer og DAF-nåle blev overrakt.

Læs fyldigt referat fra generalforsamling her

Læs den sportslige beretning her

Se fotoreportage fra generalforsamlingen her

Formand Morten Blumensaat tjekker de tidligere års modtagere af pokalen for "Årets SAK77-medlem", mens klubbens utrættelig kasserer Erik Thestrup venter på at blive den seneste pokalmodtager.

Mikkel Dahl-Jessen modtog pokalen for "Årets præstation" af sportschef Søren Munch, som også pisker det 17-årige løbertalent til daglig.