Generalforsamling arkiv

119 til generalforsamling og prisfest

Af Erik Terkelsen / 03.02.2015

Årets kombinerede generalforsamling og prisfest i Silkeborg Svømmeklubs lokaler på Nylandsvej ved svømmecentret havde deltagelse af hele 119 medlemmer, pårørende, trænere og ledere, som lagde ud med pizzaspisning til den store guldmedalje.

Efterfølgende uddeling af pokaler, atletik-nåle og diplomer:

Årets fund under 18 år: Markus Kirk Kjeldsen

Årets fund over 18 år: Ikke uddelt

Årets præstation (DM-guld 1500 m inde D15): Mebahtom Tesfom

Årets ungdomsmedlem: Christine Jørgensen

Årets SAK 77-medlem: Sonja Ditlev

Derefter begyndte selve generalforsamlingen Bo Transbøl som dirigent.

Morten Blumensaat aflagde formandsberetningen og nævnte, at SAK77 i 2015 havde haft 118 stævneaktive medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang på 10 % i forhold til året før.

Andre store tal: Antallet af ungdomsmedlemmer passerede 130, og der var 43 deltagere til Vestdanske mesterskaber for hold.  Vi afviklede to store arrangementer: Skole-OL og Almindsøstafetten.

Rent sportsligt klarede vi os godt med 8 guld, 10 sølv og 13 bronzemedaljer ved de vestdanske mesterskaber.

Der var store problemer med leveringen af klubtøj i 2015. Vi har fået ny leverandør og håber meget at det betyder, at disse problemer nu er fortid. Fremover bestiller medlemmerne selv klubtøj via en hjemmeside.

Atletikhallen er flyttet fra Resenbro til Knudlund. Det betød ekstraordinære omkostninger på ca. kr. 60.000. Klubben har i 2015 mistet indtægter på kr. 30.000, fordi der ikke længere kan udloddes beløb via EliteGaming.

Morten gennemgik en aktivitetscyklus over alle de overordnede aktiviteter som findes i den daglige drift af klubben. Der var en række kommentarer omkring opgaver og til rådighed stående kompetencer. Konklusionen blev, at bestyrelsen skal sørge for at udarbejde en ”jobbørs”, hvor der bliver gjort klart, hvilke opgaver der er behov for at få løst og hvor interesserede kan byde ind på opgaverne.

Efterfølgende blev der aflagt sportslige beretninger for træningsgrupperne: Ældste gruppe ved Thomas Krejberg, mellemste gruppe ved Michael Seindal og yngste gruppe ved Per Fløjgaard.

Der er to store arrangementer på bedding i 2016: Bo Transbøl redegjorde for Almindsø-stafetten i august, og Erik Terkelsen redegjorde for Motorvejsløb Silkeborg den 11. september 2016.

Kasserer Erik Thestrup aflagde den økonomiske beretning: Årets indtægter var kr. 745.438, og de samlede udgifter var på kr. 788.418, hvilket gav et underskud for året på kr. 42.980.

Forslag til ændring af kontingenter på den ordinære generalforsamling 2016:

For at tilpasse opkrævning af kontingenterne fra nuværende 3 gange årligt foreslog bestyrelsen, at vi opdaterer og tilpasser terminerne efter sæsonerne. Det gør vi bedst og nemmest ved at opkræve kvartalsvis, med start 1. juli i 2016. Bestyrelsen motiverede forslaget med, at det er en fordel at opkræve kontingent kvartalsvis, bl.a. af hensyn til diverse indberetninger til Dansk Atletik Forbund, DGI og kommunen. Med indmeldelsesgebyret sikrer vi klubben, at den får en rimelig indtægt på medlemmer, der kun er i klubben kortvarigt.
Kontingentomlægningen vil desuden give en mindre forhøjelse af klubbens kontingentindtægter.

Forslaget blev vedtaget, og dermed gælder følgende satser for kontingent fra 1. februar 2016:

Indtil 9 år 250,00 kr./kvartal
10-13 år 350,00/kvartal
14-17 år 450,00/kvartal
18-21 år 550,00/kvartal
22 år+ 650,00/kvartal
Veteraner 100,00/kvartal
Passive 75,00/kvartal

Ulønnede trænere: 50% kontingent. – Trænere (passive): Kontingentfrie.

Indmeldelsesgebyr: 300,00 kr. inklusiv klubtrøje.

Klubbens bestyrelse blev udvidet med to personer, idet Susanne Fløjgaard og Pia Ostenfeldt blev nyvalgt for to år. Morten Blumensaat, Ole Gadegaard, Thomas Krejberg og Erik Terkelsen var alle på valg og villige til genvalg. De blev alle fire genvalgt for 2 år.

Desuden blev Elisabeth Sloth Munch og Søren Damsgaard Andersen begge genvalgt som revisorer.

SAK-formand: Det går godt, men der er brug for endnu flere hænder

Prisfesten blev rundet af med en gang gratis pizza, inden den stod på to timers svømmehal.

Line Damsgaard Andersen med pokalen, som hun modtog for at have ydet "Årets præstation".

Af Søren Munch / 03.02.2015

Det går fantastisk godt i SAK77. Mange medlemmer og trænere udfolder et stort engagement, og klubben har mange årlige aktiviteter som skaber stor glæde. Ovenikøbet er økonomien god, og der er råd til at sætte nye ting i gang.

Sådan lød den overordnede konklusion fra formand Morten Blumensaat på SAK77's årlige generalforsamling torsdag den 29. januar 2015.

Omkring 45 børn og lige så mange voksne var mødt frem, og da ungdomsmedlemmerne efter en gang klubbetalt pizza og sodavand smuttede ind i Svømmecenter Nordvest, gik generalforsamlingen i gang med ca. 45 deltagere.

Og de hørte på, at formanden forklarede, at der er i fremtiden bliver brug for endnu flere hænder til at gennemføre de aktiviteter og projekter, man sætter sig for i klubben.

Morten Blumensaat opmalede en række snapshots fra 2014 – f.eks. at SAK77 fik en masse nye ungdomsmedlemmer.

“Dem vi skal leve af, og dem vi gerne vil involvere," sagde Morten Blumensaat og fortsatte:

“… og vi mistede en masse ungdomsmedlemmer: Dem i periferien, til efterskolerne som virkelig blevet en konkurrent som skaber et hul i medlemsskaren. “Heldigvis er der altid mange som bliver ved og rykker op i træningsgrupperne. Pludselig dukker de op i de ældste grupper – og sådan bliver det heldigvis ved."

SAK 77 har det største antal trænere i klubbens historie: 15, og dermed er en gammel målsætning indfriet. Morten Blumenssat pegede på, at klubben var heldig med at have aktive, som samtidig havde påtaget sig nogle opgaver i klubben.

“Jeg har det svært med de atletikklubber, hvor de aktive kun er fokuseret på deres egen karriere. Dem er der mange af," sagde formanden, som sendte en tak til trænerne, som lægger mange ulønnede timer i klubben.

“Vi har haft den største indtægt i klubbens historie: Primært på vores arrangementer, som vi er blevet gode til. Pengene bruger vi på vores unge mennesker – vores aktive skal afsted til stævner og have oplevelser," sagde formanden og nævnte derefter, at SAK77 i 2014 havde det største antal starter ved stævner i flere år.

“Vi har også et godt træningsmiljø, hvor mange træner sammen på kryds og tværs. Det skaber også topresultater," lød det.

Endelig nævnte SAK-formanden, at økonomien er rettet op efter fem års ihærdig indsats. “I 2009 havde vi ikke pengene til vores aktiviteter. Det er dejligt nu at være i en klub, hvor der er styr på økonomien. Vi har penge til det vi gerne vil," fastslog formanden.

Han nævnte, at der i 2015 bliver udpræget behov for flere hænder til klubbens aktiviteter.

“Vi har behov for, at mange flere involverer sig i klubbens arbejde. Der er rigtig mange opgaver, og det er næsten de samme der laver opgaverne hver gang. Nogle af vores ældste aktive er også begyndt at hjælpe til med praktiske opgaver i klubben, også aktive med en elitekarriere."

Men det er ikke nok, understregede Morten Blumensaat, for klubbens svaghed lige nu er, at “vi er for få til at løfte opgaverne."

“Så meld jer til hvis i har ideer, eller hvis i gerne vil give en hånd," sagde SAK-formanden.

Under den efterfølgende debat om formandens beretning bakkede Søren Damsgaard Andersen, far til Line der fik pokalen for “Årets præstation", op om klubbens miljø og netværk.

“Der var intet i sin tid, der tydede på, at Line skulle være dansk ungdomsmester i højdespring. Men det vi fandt i denne klub var opbakning til vores datter, når hun satte en personlig rekord. Der er et rigtig godt miljø og netværk omkring træningen," sagde Søren og korrigerede formanden, der havde optalt årets antal træningstimer til 1080.

Der er langt flere, for trænerne er kanon engagerede, og “det er bedre at træningen varer 20 minutter længere end at de bare sidder og hænger de sidste 20 minutter," lød det.

En anden forældre berørte skolereformens betydning for idrætsforeningerne og anbefalede, at træningen aldrig måtte startet tidligere end kl. 17.00. Så kan ungerne nå at komme og hjem og hvile ørerne, inden de skal til træning, lød det, mens en anden forældre pegede på, at mange skolebørn ikke længere går i SFO eller klub, men bliver på skolen. Det på virker de foreninger, der har tidlig træningsstart,lød det, og anbefalingen vaer at holde fast i start kl. 17.00 eller 17.30.

Efter beretningen blev der fremlagt en række initiativer og projekter for 2015. Fire af SAK77's ungdomsmedlemmer – Anne-Sofie Herskind, Sonja Ditlev, Emilie Pedersen og Karen Toft er startet på DAf's nye eventlederuddannelse og fremlagde tre projekter, som de vil gennemfære: Et markedsføringsprojekt (”celebrity-stævne” for 16-20 årige i Midtjylland), et rekrutteringsprojekt (video) og et fundraisingprojekt (velgørenheds-motion til fordel for en humanitær organisation).

Bo Transbøl redegjorde for arbejdet med Almindsø-stafetten – klubbens største enkeltstående indtægtskilde, hvor målet i 2015 er et overskud på 300.000 kr., og Erik Terkelsen fortalte om det indledende arbejde med det store motorvejsløb i 2016. Her er ambitionerne også store: To dages event over en weekend med løb (5 km, 10 km, halvmarathon og marathon), cykling, inlinere, rulleski, racewalkers, håndcykler og Walk.
Mål: ca. 20.000 deltagere. Overskud: 1 mio. kr.

Endelig fortalte Søren Munch om to store arrangementer, klubben er vært for i foråret: Vestdanske mesterskaber i cross den 28. marts og et store indledende stævne i Skole-OL den 20.maj på Silkeborg Atletikstadion.

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

Valg af ledelse: Bo Frankø, Philip Dahl-Jessen, Erik Thestrup på valg – alle genvalgt for 2 år.

Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Thomas Krejberg og Ole Gadegaard ikke på valg.

Suppleant: Ingen valgt.

Valg af revisorer: Elisabeth Sloth Munch genvalgt, Søren Damsgaard Andersen nyvalgt.

Officielt referat fra generalforsamling 2015

Så meget koster et medlem: 1600 kr.

Af Søren Munch / 03.02.2015

SAK77 har en god økonomi – takket være et stærkt og tålmodigt arbejde med fundraising i de senere år. Men bunden af kassen kan meget hurtigt blive synlig igen, hvis der ikke holdes nøje øje med udgifterne – og konstant skaffes nye indtægter.

Sådan lød det fra klubbens kasserer Erik Thestrup, da han på generalforsamlingen torsdag den 29. januar 2015 fremlagde årets regnskab.

Det lød på et overskud på ca. 75.000 kr., og da klubbens aktive ved årsskiftet løb op i ca. 235.000 kr., ser alt jo ret lyst ud.

Det går også godt med økonomien, understregede Erik Thestrup, men som i hvilken som helst anden idrætsforening kan kontingent- og sponsoindtægter slet ikke drive de aktiviteter, som en forening som SAK77 har kørende,

Der skal hvert år skaffes et betragteligt beløb – de såkaldte “kunstige penge" fra aktiviteter, der egentlig ikke har så meget med atletik at gøre, og for at forklare det pædagogisk havde kassereren regnet ud, hvor mange penge der skal skaffes per medlem hvert år.

1.600 kr., lyder det på bundlinjen.

Klubbens indtægter per medlem fra kontingent og medlemstilskud fra kommunen løber op i 977 kr., men der er udgifter for 2.577 kr. per medlem. Forskellen på 1.596 kr. per medlem skaffes hvert år via store arrangementer som Almindsø-stafetten og i de senere år også motorvejs- og broløb.

“Det er derfor af afgørende betydning, at så mange som muligt giver en hånd til at afvikle disse arrangementer, som har så fundamental betydning for klubbens økonomi," understregede kasserer Erik Thestrup.

Af regnskabet fremgik det, at der i 2014 var kontingentindtægter for 135.000 kr. Men alene driften af klubbens lokaler på Bergøsesvej samt Silkeborg Atletikhal i Resenbro havde kostet klubben 222.500 kr.

“Og vi har nye udgifter foran os til den nye atletikhal i Knudlund ved Them, som vi skal flytte til i den kommende vinter. Hallen skal indrettes, og vi skal lægge et ret stort depositum," forklarede kassereren.

Bestyrelsesmedlem Erik Terkelsen gjorde opmærksom på, at regnskabet for 2014 var “beriget" af en ekstraordinær indtægt fra Motorvejsløbet på ca. 80.000 kr.

“Hvis vi skal have samme udgiftsniveau i 2015, skal der skaffes 80.000 kr. igen," sagde Erik Terkelsen.

SAK77's regnskab for 2014

Så var der guld, sølv, bronze og pokaler

Af Søren Munch / 03.02.2015

Traditionen tro blev årets generalforsamling i SAK77 indledt med en times prisfest, hvor klubbens vandrepokaler blev uddelt med en lille tale hver prismodtager.

Desuden var der nåle fra Dansk Atletik Forbund til de mange af klubbens ungdomsmedlemmer, som har været til stævner i årets løb.

105 af klubbens medlemmer havde været til stævne i løbet af 2014, og da vi regner med, at ca. 3 ud af 4 er til mindst ét stævne i løbet af en sæson, afspejler det, at medlemstallet i 2014 har ligget stabilt på omkring 130-140.

Her er oversigten over årets nålemodtagere:

 Aldersgruppe  Antal stævneaktive  Guld  Sølv   Bronze
 6-9 år  18  0  7  9
 10-11 år  33  2  10  16
 12-13 år  28  0  6  14
 14-15 år  18  0  8  6
 16-19 år  8  1  3  3
 Totalt i 2014  105  3  34  48


Uddeling af årets pokaler

Årets præstation: Line Damsgaard Andersen – vandt DMU P15 i højdespring med 1,59 meter på en dag, hvor Østerbro Stadion stod under vand. Det var vådt, og det var koldt, og det var vanvittige forhold, hvor busser og tog stod stille. Det var svært at se, hvad der var tilløbsbane og hvad der var madras, og træneren var mere nervøs end den aktive. ”Er du nervøs for regnen”, spurgte træner Morten Blumensaat. ”Næ, det har vi jo trænet,” lød svaret.  Den ene efter den anden modstander forsvandt ud af konkurrencen, og rigtig mange var skuffede. Men du holdt hovedet koldt, og derfor har du pokalen… (Morten Blumensaat holdt talen og overrakte pokalen)

Årets ungdomsmedlem: Gustav Graff Esbensen. Gustav er en usædvanlig glad person, som altid er meget hjælpsom over for andre medlemmer. Han er kun meget sjældent sur, og da det skete, var det over sin egen præstation. Man får altid en krammer til træning af Gustav, og han er den helt rigtige til at få pokalen. (Tale af ungdomstræner Per Fløjgaard)

Årets fund under 18 år: William Winkler. Han dyrker en af de mest populære discipliner i SAK77. En disciplin, som vi i de seneste 5-7 år historisk set har klaret os godt i. William har kun været kort tid i klubben, men i det seneste år har han givet den en skalle ved træningen, og i løbet af sommeren sidste år begyndte der at ske noget. Ved DMU på Østerbro blev det til bronze med 1,64 meter, og siden gik det bare fremad – eller rettere opad. 1,70 ved DTU-finalen i september og i slutningen af september hed det 1,75 ved VDMU.hold i Herning. Så kom et par måneders indetræning, inden han satte PR med 1,83 m ved det første indestævne i Skive den 29. november – et af de bedste resultater i aldersklassen i Danmark i år. Dertil skal lægges, at pokalmodtageren er et herligt samlingspunkt for sine kammerater i atletikklubben. En postiv dreng, som vi er glade for at have i klubben…. (Tale af ungdomstræner Søren Munch)

Årets SAK77-medlem: Dorte Østergård. Dette års pokalmodtager vil formentlig protestere og sige, at det dog er for galt at pokalerne ikke går til de aktive. Men denne pokal går altså til nogen, som generelt har gjort en forskel i klubben – uanset om de er aktive, trænere, ledere eller sådan lidt af det hele. Læs resten af motiveringen her (Tale af Søren Munch)

Desuden var der tale og afskedsgave til ungdomstræner Gert Toft, som efter en årrække som en dygtig træner har valgt at holde en pause fra atletikken.

Årets pokalmodtagere. Dorte Østergaard, William Winkler, Gustav Graff Esbensen og Line Damsgaard Andersen

160 deltog i SAK77's pris- og pokalfest

Af Søren Munch

“Det er helt vildt, det her."

Sådan lød det målløst fra formand Morten Blumensaat, da han tirsdag den 28. januar bød velkommende til 160 voksne, børn og unge, som var mødt frem til årets kombinerede generalforsamling og prisfest i SAK77.

Det var da godt, at vi igen havde fået lov til at låne Silkeborg Svømmeklubs lækre lokaler. Her er der nemlig et stort styrketræningslokale knyttet til mødelokalet, og det lokale blev fyldt til sidste plads.

Der kunne faktisk ikke stuves en ekstra deltager ind, men vi fik da plads til en kæmpestor stak familiepizzaer, som dukkede op som optakt til overrækkelsen af årets fire pokaler og en masse nåle i guld, sølv og bronze fra Dansk Atletik Forbund, som vores ungdomsaktive havde opnået i løbet af årets 36 stævner og løb.

I løbet af 2013 havde 125 aktive været med til mindst ét stævne, lød opgørelsen, og det havde statistikansvarlig Thomas Krejberg opgjort til følgende antal DAF-nåle:

Aldersgruppe Antal stævneaktive Guld Sølv Bronze
D/P 6-8 16 0 2 10
D/P 9 12 0 5 6
D/P 10 15 0 3 11
D/P 11 20 3 8 7
D/P 12 14 0 1 4
D/P 13 16 1 3 4
D/P 14 10 0 2 4
D/P 15 12 1 8 3
D/P 16-19 10 1 3 5
Total 2013 125 6 35 54

En fantastisk aktivitet i årets løb, som afspejler den enorme fremgang i medlemstal, som SAK77 har oplevet i løbet af det seneste år. I øjeblikket tæller børne- og ungdomsafdelingen 135 medlemmer, og det er en fremgang i forhold til sidste generalforsamling for et år siden på omkring 40 procent.

“Og faktisk viser en ny opgørelse fra Dansk Atletik Forbund, at hvis man ser på de 12-22-årige, så hører SAK77 lige nu til blandt de fem største børne- og ungdomsklubber i Danmark," sagde Morten Blumensaat.

Formanden omtalte 2013 som et af de mest aktive i klubbens historie – blandt andet præsterede SAK77 med få dages mellemrum at afvikle først DGI's landsmesterskaber til stor tilfredshed for deltagere og DGI og siden Almindsø-stafetten med 3.000 deltagere.

De store arrangementer havde heldigvis givet et godt tilskud til klubbens økonomi, som sluttede året med et overskud på 132.000 kr.

“Men de penge kan der blive god brug for, idet vi efter denne vinter må vinke farvel til vores atletikhal, som nu skal rives ned for at give plads til boligbyggeri," sagde SAK-formanden. Han beroligede dog med, at bestyrelsen allerede er i fuld sving med at finde egnede lokaler, der kan afløse Silkeborg Atletikhal i Resenbro.

Morten Blumensaat blev genvalgt til sin fjerde toårs-periode som formand, mens Erik Terkelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Desuden blev Ole Gadegaard valgt for to år, og Thomas Krejberg blev nyvalgt for to år.

Regnskab for 2013

Formandens beretning (PowerPoint)

Historien om Almindsø-stafetten 2013 (PowerPoint)

Årets modtagere af klubbens pokaler. Fra venstre Emilie Pedersen, der fik "Årets præstation"-pokalen for sin DM-titel på 100 m. Bagest Emilie Vejlgård og Anne-Sofie Herskind der delte "Årets SAK77-medlem", længst til højre Frida Selmer, der blev kåret som "Årets fund under 18 år", og forrest Frederikke Fløjgaard der fik pokalen "Årets ungdomsmedlem." Foto: Kim B. Jensen

Absolut ingen foreningskrise i SAK77

Af Søren Munch / 30.1.2013

105 deltagere er ikke absolut hverdagskost ved en generalforsamling i en idrætsforening.

Men det var, hvad der dukkede op til det kombinerede årsmøde og prisfest tirsdag den 29. januar 2013 i SAK77, som fyldte Silkeborg Svømme Klubs lokaler på Svømmecenter Nordvest til sidste stol.

”Jeg er stolt over at være formand for en forening, hvor man i den grad tager vare på hinanden og går op i hinanden,” sagde formand Morten Blumensaat, da han afsluttede tre timers generalforsamling.

SAK77-formanden nævnte mange i sin beretning, at der er succes i atletikkluben. Men han understregede, at opskriften såmænd ikke er raketvidenskab: Gør tingene på medlemmernes præmisser, og da medlemmerne i SAK77 stort set kun er børn og unge under 20 år, så gør tingene på de præmisser, der hersker i ungdomsgrupperne.

Læs det officielle referat her

Her er årets DAF-nåle

Formandens beretning for 2012 (Power Point)

Årets sportslige gang i SAK77 i 2012

Helt i den ånd blev aftenen da også indledt med gratis pizza til 105 personer samt en gratis svømmetur i svømmecentret til alle børne- og ungdomsmedlemmer. En pizzaria-ejer på Nylandsvej var ikke helt ked af at få en bestilling på 35 familiepizzaer en almindelig tirsdag aften.

”Vi bruger pengene på vores medlemmer og deres familie,” fastslog SAK77-formanden, som kunne berette om en markant medlemsfremgang til 100 børn og unge – især efter OL, hvor det vrimlede med små Usain Bolt’er på Silkeborg Atletikstadion.

Mange af de nye holder fast

”Men det allermest glædelige er, at vi stadig holder fast på næsten alle af de nye medlemmer, vi fik efter sommerferien,” sagde Morten Blumensaat, som også havde en forklaring på den glædelige tendens.

”En god, tryg social ramme om træningen i vores aldersgrupper, nye ungdomstrænere hentet blandt vores ældste ungdomsmedlemmer, en velkomstfunktion for nye medlemmer og ikke mindst Silkeborg Atletikhal i Resenbro, som blev indviet i februar 2011,” sagde atletikformanden.

Han lagde ikke skjul på, at 2012 havde et ekstremt aktivt år, hvor klubben både var med til at arrangere Broløbet med 12.000 deltagere og Almindsø-stafetten med 2.600 deltagere. Men SAK77 er ikke træt af de store opgaver og påtager sig i 2013 nu værtskabet for DGI’s landsmesterskaber i atletik.

112.000 kr. går ned i kassen

De store løbsopgaver resulterede i et lunende overskud på 112.000 kr., som nu skal fore klubkassen til nye investeringer og udfordringer. Og dem er der masser af, fastslog atletikformanden.

”Den væsentligste udfordring for en klub som SAK77 er at skaffe hænder til det frivillige arbejde. Lige nu er vi nok, fordi så mange giver en stor eller lille hånd, men vi vil gerne videre og gøre klubbens tilbud endnu bedre. Og her har vi brug for jer,” sagde Morten Blumensaat især henvendt til de mange forældre, som deltog i generalforsamlingen.

Regnskabet for 2012

Regnskab for tur til Julklappsjakten 2012

Regnskab for Almindsø-stafetten 2012

Vedtaget kontingentforslag

Kasserer Erik Thestrup aflagde et regnskab, der viste et flot overskud på 112.000 kr., der skal bruges til at polste klubkassen. Det fornemme overskud er primært tilvejebragt via klubbens store årlige motionsarrangement, Almindsø-stafetten. Desuden lagde en del af klubbens bestyrelse og medlemmer i 2012 mange kræfter i Broløbet i juni, der gav omkring 85.000 kr. til klubkassen.

Desuden vedtog generalforsamlingen at forhøje kontingentet med 20 procent for alle aldersgrupper. Årsagen er ikke mindst, at startgebyrerne ved stævner og løb har været stærkt stigende i de senere år. Senest er der fra 2013 indført startgebyr – dog et lille et af slagsen – ved nålestævnerne, der afvikles i DGI Midtjyllands klubber i Herning, Stoholm, Viborg og Silkeborg.

Klubkonference i marts

SAK77 tager hul på de nye udfordringer i fremtiden på en intern klubkonference i marts.

Og 2013 bliver også året, hvor SAK77 inviterer kommunens skoleelever fra 7. og 8. klasse til åbne kommunemesterskaber i crossløb – formentlig i begyndelsen af maj.

Der var genvalg til klubbens bestyrelse af kasserer Erik Thestrup (2 år) og bestyrelsesmedlem Bo Frankø (2 år). Suppleant Philip Dahl-Jessen trådte ind i bestyrelsen i en toårig periode, og ny suppleant blev Thomas Krejberg (1 år).

Over 70 til årets generalforsamling

Over 70 voksne, børn og unge var med til at gøre SAK77's kombinerede generalforsamling og pokalfest til en hyggelig oplevelse. Rammerne på Silkeborg Højskole var tæt på at sprænges, men med lidt ekstra stole lykkedes det at få plads til alle. Generalforsamlingen startede med en gang fælles pizza og en sodavand, hvorefter årets klubpokaler, diplomer og DAF-nåle blev overrakt.

Læs fyldigt referat fra generalforsamling her

Læs den sportslige beretning her

Se fotoreportage fra generalforsamlingen her

Formand Morten Blumensaat tjekker de tidligere års modtagere af pokalen for "Årets SAK77-medlem", mens klubbens utrættelig kasserer Erik Thestrup venter på at blive den seneste pokalmodtager.

Mikkel Dahl-Jessen modtog pokalen for "Årets præstation" af sportschef Søren Munch, som også pisker det 17-årige løbertalent til daglig.