Ekstraordinært årsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde i SAK 77
Tirsdag den 7. maj kl. 18.30
på Ørstedsvej 15, 8600 Silkeborg

Det er ganske udramatisk. Bestyrelsen ønsker at få mulighed for at tilbyde et reduceret kontingent for medlemmer, som er på efterskoleophold og derfor kun i meget begrænset omfang deltager i den daglige træning og øvrige aktiviteter i klubben. Da kontingentsatserne ifølge klubbens vedtægter skal fastsættes på et årsmøde, er det derfor nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært årsmøde for at kunne fremsætte og forhåbentlig få vedtaget dette forslag.

Alle medlemmer har naturligvis stemmeret og er velkomne til at møde op til det ekstraordinære årsmøde.