Almindsø-stafetten holder flyttedag


 
Siden 2008 har det ligget fast, at Almindsø-stafetten blev afviklet onsdag i uge 34. Det bliver der lavet en smule om på i år, hvor løbet i stedet flyttes til dagen efter, så det afvikles torsdag den 22. august.

Årsagen til flytningen skal findes i, at Silkeborg onsdag den 21. august også skal være både start- og målby for 1. etape af cykelløbet ”Post Nord Danmark Rundt”. Hos Silkeborg Kommune har man derfor fundet det uhensigtsmæssigt, at der var sammenfald mellem to så store arrangementer og har derfor anmodet SAK 77 om at flytte Almindsø-stafetten til dagen efter.

Opløbet på cykelløbet forventes at finde sted omkring kl. 17.30 og dermed blot en halv time inden den første start ved Almindsø-stafetten. Man frygter derfor, at lokale kan blive nødt til at vælge mellem at overvære cykelløbet eller at deltage i Almindsø-stafetten. Med flytningen af stafetten får alle nu mulighed for at være med begge steder.

Vi håber ikke at flytningen får negativ indvirkning på Almindsø-stafetten, men der er naturligvis en del aftaler og praktiske ting, der skal ændres. Bland andet får det betydning for de mange hjælpere fra klubben, som skal være med til at afvikle løbet. Det gælder selvfølgelig også de mere end 25 medlemmer og forældre, som i forbindelse med årsmødet i januar gav deres tilsagn om at hjælpe. Alle vil blive kontakte via mail for at bekræfte, at de stadig kan hjælpe trods flytningen til torsdag.

Planlægningen af Almindsø-stafetten er naturligvis i fuld gang og vi forventer at kunne åbne for tilmeldingen midt i april.