Årsmøde – helt anderledes

Digitalt årsmøde

Som næsten alt andet i denne tid, så var også årsmødet i SAK 77 den 26. januar 2021 noget ganske anderledes end vi har været vant til. Der har i en årrække været tradition for over 100 deltagere til fællesspisning og en tur i svømmehallen for de unge medlemmer. På baggrund af de stramme corona-restriktioner var den slags slet ikke muligt i år.

I stedet måtte mødet afholdes digitalt. Fire af bestyrelses medlemmer samt mødets dirigent sad samlet i et mødelokale, mens alle øvrige deltagere måtte forbinde sig til mødet digitalt via computer eller smartphone. Det var udfordrende betingelser og på den baggrund faktisk ganske imponerende, at hele 33 var koblet på under hele mødet.

Alle, som havde planlagte indlæg på mødet, havde forberedt præsentationer, som blev vist for mødedeltagerne. Et fyldigt referat af årsmødet kan læses her, så her følger nogle nedslag på udvalgte punkter.

Atletikhal

Der er gang i et meget spændende projekt, som har til formål at få etableret en atletikhal på Søholt. En arbejdsgruppe har arbejdet intenst og bl.a. haft møder med Fritid-, kultur- og idrætsudvalget samt Økonomi- og erhvervsudvalget foruden borgmesteren, ledende politikere og embedsmænd fra kommunen. HPH Byg har været behjælpelige ved at udarbejde et konkret projekt-forslag og i den kommende tid forestår der et stort arbejde med at få skaffet politisk opbakning til projektet.

Almindsø-stafetten

I 2020 måtte vi desværre opgive at gennemføre Almindsø-stafetten grundet corona-restriktionerne. Arbejdsgruppen bag stafetten har store forhåbninger om, at situationen vil være forbedret så meget, at det bliver muligt at gennemføre arrangementet den 25. august i år, ikke mindst fordi det er af afgørende betydning for klubbens økonomi. Der er da også allerede nye ideer om tiltag, der yderligere kan forbedre oplevelsen for deltagerne.

Nordskovløbet

Foruden Almindsø-stafetten har SAK 77 også indgået et samarbejde med SMT og Silkeborg Kommune om et arrangement i forbindelse med åbningen af Nordskovvej. Dette arrangement er endnu i støbeskeen, da der fortsat er en række uafklarede punkter omkring mulighederne, men der arbejdes frem mod et arrangement den 2. oktober med forskellige løb, walk og MTB på programmet.

 

Ny kasserer

Klubbens kasserer gennem 18 år (!) Erik Thestrup valgte af helbredsmæssige grunde ikke at stille op til genvalg og som ny kasserer blev valgt Susan Elise Olesen, der blev valgt til bestyrelse sidste år og nu altså overtager kassererposten.

Karin Lykke ønskede heller ikke genvalg og i stedet var der nyvalg til Markus Kirk Kjeldsen til bestyrelsen. Desuden blev Rikke Brønnum Cochran genvalgt for to år, ligesom Birgitte Herskind fik genvalg som suppleant for ét år.

Samværspolitik

På årsmødet lancerede bestyrelsen også en ny samværspolitik for klubbens medlemmer og trænere. Den er ikke udtryk for et behov for at gøre meget anderledes end vi plejer, men mere for at have nogle nedskrevne retningslinjer i en tid, hvor debatten om krænkelser er meget aktuel.

Coronasituationen

Hele situationen i klubben har gennem de seneste 10 måneder været stærkt påvirket af de forholdsregler, som har været nødvendige i forhold til at holde smitten med corona-virus under kontrol. Disse restriktioner sætter fortsat store begrænsninger for aktiviteterne i klubben, men der er allerede sat gang i forskellige tiltag med virtuel fællestræning, online-konkurrencer og andet og der opfordres til at disse aktiviteter fortsættes og udbygges i perioden frem til, at vi langsomt kan vende tilbage til mere normale tilstande omkring træning og stævner.

Så snart der bliver mulighed for det, planlægges det at afholde en ”pokalfest” hvor uddeling af årets pokaler og diplomer kan finde sted. Det plejer at være en integreret del af årsmødet, men klubben har valgt at udsætte dette festlige punkt i håb om at det kan blive en slags kick-off, når vi igen må mødes.