Nyt kontingent for aktive på efterskole

På det ekstraordinære årsmøde den 7. maj blev det besluttet at indføre en ny kontingentsats. Baggrunden er, at vi gennem flere år har oplevet, at medlemmer, som skal på efterskole, har valgt at melde sig ud af klubben i det år, de er væk. Samtidig har dette betydet, at en del aldrig er kommet tilbage til klubben efter endt efterskoleophold.

Det er jo forståeligt, at mange forældre vurderer, at det er i overkanten at skulle betale fuldt kontingent, mens de unge er på efterskole og kun i meget begrænset omfang kan deltage i træningen eller stille op til konkurrencer. Et efterskoleophold er i forvejen en ganske betydelig udgift for de fleste familier. På den anden side har mange udtrykt ønske om fortsat at kunne stille op til stævner, mens de er på efterskole og også i begrænset omfang at kunne deltage i træningen, når man f.eks. er hjemme i en weekend.

Derfor er der nu åbnet for den mulighed, at man kan bede om at komme på et særligt “efterskolekontingent", mens man er på efterskoleophold. Kontingentet er reduceret til 1/3 af det normale kontingent for aldersgruppen, hvilket betyder, at man kan slippe med at betale 600 kr for det år, hvor man er væk. Dette kontingent giver fortsat ret til at stille op i konkurrencer for SAK 77 og at få betalt sine startpenge på samme vilkår, som når man er fuldgyldigt medlem. Man vil også i begrænset omfang kunne deltage i træningen når man er hjemme.

Det er op til den aktive selv at kontakte kassereren på kasserer@sak77.dk for at bede om nedsat kontingent og det skal så vidt muligt ske inden 1. juni i det skoleår, hvor man starter på efterskole. 

Det er som altid sådan, at hvis man ønsker helt at udmelde sig, skal det ske inden et kvartals begyndelse og kan kun foregå via formularen til udmeldelse, som findes på hjemmesiden.